Mandati prema klubovima zastupnika: 2009. – 2014. Njemačka - Parlament na odlasku

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE/NGL 8
S&D 23
Verts/ALE 14
ALDE 12
EPP 42

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
  • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • ECR - Europski konzervativci i reformisti
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2009. – 2014. Njemačka - Parlament na odlasku

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 42
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
CDU Christlich-Demokratische Union 34
CSU Christlich-Soziale Union 8
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 23
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 23
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 14
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Grünen Bündnis 90/Die Grünen 14
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 12
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FDP Freie Demokratische Partei 12
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DIE LINKE Die Linkspartei/ Die Linke 8

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon