Rezultati prema državnoj stranci: 2014. – 2019. Poljska - Konačni rezultati

Postotak glasova za državne stranke
Državne stranke Postotak glasova
PO - Platforma Obywatelska 32,13%
PiS - Prawo i Sprawiedliwość 31,78%
Coal. SLD + UP - Coalition Sojusz Lewicy Demokratycznej + Unia Pracy 9,44%
KNP - Kongres Nowej Prawicy 7,15%
PSL - Polskie Stronnictwo Ludowe 6,80%
Druge stranke - Druge stranke 12,70%

Mandati prema klubovima zastupnika: 2014. – 2019. Poljska - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S&D 5
EPP 23
ECR 19
NI 4

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
  • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
  • ECR - Europski konzervativci i reformisti
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2014. – 2019. Poljska - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 23
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe 4
PO Platforma Obywatelska 19
ECR - Europski konzervativci i reformisti 19
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PiS Prawo i Sprawiedliwość 19
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Coal. SLD + UP Coalition Sojusz Lewicy Demokratycznej + Unia Pracy 5
NI - Nezavisni zastupnici 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
KNP Kongres Nowej Prawicy 4

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

2. 7. 2019. - 16:25
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Poljska - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Poljska Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
2004 15% 85% 31% 69%
2009 22% 78% 35% 65%
2014 24% 76% 37% 63%
2019 35% 65% 41% 59%
27. 5. 2019. - 15:05
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Poljska - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Poljska Europska unija
2004 20,87% 45,47%
2009 24,53% 42,97%
2014 23,83% 42,61%
2019 45,68% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon