Mandati prema klubovima zastupnika: 1994. – 1999. Portugal - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE 3
PSE 10
ELDR 9
RDE 3

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • PSE - Klub zastupnika Stranke europskih socijalista
  • PPE - Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika)
  • ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke
  • GUE - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice
  • FE - Klub zastupnika Forza Europa
  • RDE - Klub zastupnika Europskog demokratskog saveza
  • V - Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu
  • ARE - Klub zastupnika Europskog radikalnog saveza
  • EDN - Klub zastupnika Europe naroda (Koordinacijska skupina)
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 1994. – 1999. Portugal - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
PSE - Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 10
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PS Partido Socialista  10
ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PSD Partido Social Democrata 9
GUE - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PCP Partido Comunista Português 3
RDE - Klub zastupnika Europskog demokratskog saveza 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
CDS-PP Centro Democrático e Social - Partido Popular 3

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

2. 7. 2019. - 16:25
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Portugal - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Portugal Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
1989 13% 87% 19% 81%
1994 8% 92% 26% 74%
1999 20% 80% 30% 70%
2004 25% 75% 31% 69%
2009 36% 64% 35% 65%
2014 38% 62% 37% 63%
2019 43% 57% 41% 59%
24. 6. 2019. - 15:14
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Portugal - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Portugal Europska unija
1987 72,42%
1989 51,10% 58,41%
1994 35,54% 56,67%
1999 39,93% 49,51%
2004 38,60% 45,47%
2009 36,77% 42,97%
2014 33,67% 42,61%
2019 30,75% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon