Mandati prema klubovima zastupnika: 2004. – 2009. Slovačka - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
PSE 3
EPP-ED 8
NI 3

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata
  • PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • IND/DEM - Klub zastupnika Neovisnost/demokracija
  • UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2004. – 2009. Slovačka - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SDKÚ Slovenská demokratická a krestanská únia 3
KDH Krestanskodemokratické hnutie 3
SMK-MPK Strana madarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja 2
PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SMER SMER 2
SDL Strana Demokratickej Ľavice 1
NI - Nezavisni zastupnici 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
LS-HZDS Ludová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 3

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

2. 7. 2019. - 16:25
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Slovačka - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Slovačka Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
2004 36% 64% 31% 69%
2009 38% 62% 35% 65%
2014 31% 69% 37% 63%
2019 15% 85% 41% 59%
27. 5. 2019. - 01:28
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Slovačka - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Slovačka Europska unija
2004 16,97% 45,47%
2009 19,64% 42,97%
2014 13,05% 42,61%
2019 22,74% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon