Rezultati prema državnoj stranci: 2009. – 2014. Slovačka - Konačni rezultati

Postotak glasova za državne stranke
Državne stranke Postotak glasova
SMER - Smer - sociálna demokracia 32,02%
SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a krest(anská únia - Demokratická strana 16,99%
SMK - MPK - Magyar Koalíció Pártja/Strana mad(arskej koalície 11,34%
KDH - Krestanskodemokratické hnutie 10,87%
L'S - HZDS - Ludová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 8,98%
SNS - Slovenská národná strana 5,56%
Druge stranke - Druge stranke 14,24%

Mandati prema klubovima zastupnika: 2009. – 2014. Slovačka - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S&D 5
ALDE 1
EPP 6
EFD 1

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
  • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • ECR - Europski konzervativci i reformisti
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2009. – 2014. Slovačka - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
KDH Krestanskodemokratické hnutie 2
SDKÚ - DS Slovenská demokratická a krest(anská únia - Demokratická strana 2
SMK - MPK Magyar Koalíció Pártja/Strana mad(arskej koalície 2
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SMER Smer - sociálna demokracia 5
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
L'S - HZDS Ludová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 1
EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SNS Slovenská národná strana 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

2. 7. 2019. - 16:25
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Slovačka - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Slovačka Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
2004 36% 64% 31% 69%
2009 38% 62% 35% 65%
2014 31% 69% 37% 63%
2019 15% 85% 41% 59%
27. 5. 2019. - 01:28
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Slovačka - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Slovačka Europska unija
2004 16,97% 45,47%
2009 19,64% 42,97%
2014 13,05% 42,61%
2019 22,74% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon