Rezultati prema državnoj stranci: 2014. – 2019. Slovenija - Konačni rezultati

Postotak glasova za državne stranke
Državne stranke Postotak glasova
SDS - Slovenska demokratska stranka 24,88%
Coal. N.Si + SLS - Coalition Nova Slovenija + Slovenska ljudska stranka 16,56%
Verjamem - Verjamem 10,46%
DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije 8,14%
SD - Socialni demokrati 8,02%
Druge stranke - Druge stranke 31,94%

Mandati prema klubovima zastupnika: 2014. – 2019. Slovenija - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S&D 1
Zeleni/ESS 1
ALDE 1
EPP 5

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
  • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
  • ECR - Europski konzervativci i reformisti
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2014. – 2019. Slovenija - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Coal. N.Si + SLS Coalition Nova Slovenija + Slovenska ljudska stranka 2
SDS Slovenska demokratska stranka 3
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SD Socialni demokrati 1
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DeSUS Demokratična stranka upokojencev Slovenije 1
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Verjamem Verjamem 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

2. 7. 2019. - 16:25
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Slovenija - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Slovenija Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
2004 43% 57% 31% 69%
2009 29% 71% 35% 65%
2014 37% 63% 37% 63%
2019 50% 50% 41% 59%
4. 6. 2019. - 15:48
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Slovenija - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Slovenija Europska unija
2004 28,35% 45,47%
2009 28,37% 42,97%
2014 24,55% 42,61%
2019 28,89% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon