Mandati prema klubovima zastupnika: 1999. – 2004. Španjolska - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE/NGL 4
PSE 24
Verts/ALE 4
ELDR 3
EPP-ED 28
NI 1

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata
  • PSE - Klub zastupnika Stranke europskih socijalista
  • ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda
  • TDI - Tehnički klub nezavisnih zastupnika – miješani klub zastupnika
  • EDD - Klub zastupnika Europe demokracija i raznolikosti
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 1999. – 2004. Španjolska - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 28
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PP Partido Popular 27
UDC Uniò Democràtica Catalunya 1
PSE - Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 24
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PSOE Partido Socialista Obrero Español 22
PDNI Partido Democrático de la Nueva Izquierda 2
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PA Partido Andalucista 1
EA Eusko Alkartasuna 1
BNG Bloque Nacionalista Galego 1
PNV Partido Nacionalista Vasco 1
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
IU Izquierda Unida 4
ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
CDC Convergencia Democratica de Catalunya 2
CC Coalición Canaria 1
NI - Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
EH Euskal Herritarrok 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

2. 7. 2019. - 16:25
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Španjolska - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Španjolska Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
1989 15% 85% 19% 81%
1994 33% 67% 26% 74%
1999 35% 65% 30% 70%
2004 25% 75% 31% 69%
2009 36% 64% 35% 65%
2014 41% 59% 37% 63%
2019 47% 53% 41% 59%
18. 6. 2019. - 16:24
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Španjolska - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Španjolska Europska unija
1987 68,52%
1989 54,71% 58,41%
1994 59,14% 56,67%
1999 63,05% 49,51%
2004 45,14% 45,47%
2009 44,87% 42,97%
2014 43,81% 42,61%
2019 60,73% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon