Mandati prema klubovima zastupnika: 1999. – 2004. Španjolska - Parlament na odlasku

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE/NGL 4
PSE 24
Verts/ALE 5
ELDR 2
EPP-ED 28
NI 1

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata
  • PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu
  • ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda
  • EDD - Klub zastupnika Europe demokracija i raznolikosti
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 1999. – 2004. Španjolska - Parlament na odlasku

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 28
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PP Partido Popular 27
UDC Uniò Democràtica Catalunya 1
PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu 24
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PSOE Partido Socialista Obrero Español 24
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PAR Partido Aragonés 1
ERC Esquerra Republicana de Catalunya 1
BNG Bloque Nacionalista Galego 1
PNV Partido Nacionalista Vasco 1
BNV Bloc Nacionalista Valencia 1
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
IU Izquierda Unida 4
ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
CDC Convergencia Democratica de Catalunya 1
UV Unió Valenciana 1
NI - Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
ex EH ex Euskal Herritarrok 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon