Mandati prema klubovima zastupnika: 2004. – 2009. Španjolska - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE/NGL 1
PSE 24
Verts/ALE 3
ALDE 2
EPP-ED 24

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata
  • PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • IND/DEM - Klub zastupnika Neovisnost/demokracija
  • UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2004. – 2009. Španjolska - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 24
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PP Partido Popular 24
PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu 24
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PSOE Partido Socialista Obrero Español 23
PSC Partit dels Socialistes de Catalunya 1
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Los Verdes Los Verdes 1
ICV-EUA Iniciativa per Catalunya Verds 1
E.dePueblos(ERC) Esquerra Republicana de Catalunya 1
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
CiU(cdc) Convergència i Unió 1
PNV Partido Nacionalista Vasco 1
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
IU Izquierda Unida 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

2. 7. 2019. - 16:25
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Španjolska - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Španjolska Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
1989 15% 85% 19% 81%
1994 33% 67% 26% 74%
1999 35% 65% 30% 70%
2004 25% 75% 31% 69%
2009 36% 64% 35% 65%
2014 41% 59% 37% 63%
2019 47% 53% 41% 59%
18. 6. 2019. - 16:24
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Španjolska - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Španjolska Europska unija
1987 68,52%
1989 54,71% 58,41%
1994 59,14% 56,67%
1999 63,05% 49,51%
2004 45,14% 45,47%
2009 44,87% 42,97%
2014 43,81% 42,61%
2019 60,73% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon