Mandati prema klubovima zastupnika: 1994. – 1999. Švedska - Parlament na odlasku

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE/NGL 3
PSE 7
V 4
ELDR 3
PPE 5

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • PSE - Klub zastupnika Stranke europskih socijalista
  • PPE - Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika)
  • ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • UPE - Klub zastupnika Unija za Europu
  • V - Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu
  • ARE - Klub zastupnika Europskog radikalnog saveza
  • I-EDN - Klub nezavisnih zastupnika za Europu naroda
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 1994. – 1999. Švedska - Parlament na odlasku

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
PSE - Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SAP Sveriges Socialdemokratiska arbetarparti - Socialdemokraterna 7
PPE - Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
M Moderaterna 5
V - Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
MP Miljöpartiet de Gröna 4
ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
C Centerpartiet 2
FP Folkepartiet Liberalerna 1
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
V Vänsterpartiet 3

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon