Mandati prema klubovima zastupnika: 1999. – 2004. Švedska - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE/NGL 3
PSE 6
Verts/ALE 2
ELDR 4
EPP-ED 7

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata
  • PSE - Klub zastupnika Stranke europskih socijalista
  • ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda
  • TDI - Tehnički klub nezavisnih zastupnika – miješani klub zastupnika
  • EDD - Klub zastupnika Europe demokracija i raznolikosti
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 1999. – 2004. Švedska - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
M Moderaterna 5
KD Kristdemokraterna 2
PSE - Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
S Sveriges Socialdemokratiska arbetarparti - Socialdemokraterna 6
ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
CP enterpartiet 1
FPL Folkepartiet Liberalerna 3
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
V Vänsterpartiet 3
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
MP Miljöpartiet de Gröna 2

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

8. 7. 2019. - 12:11
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Švedska - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Švedska Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
1999 41% 59% 30% 70%
2004 47% 53% 31% 69%
2009 56% 44% 35% 65%
2014 55% 45% 37% 63%
2019 55% 45% 41% 59%
3. 6. 2019. - 11:52
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Švedska - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Švedska Europska unija
1995 41,63%
1999 38,84% 49,51%
2004 37,85% 45,47%
2009 45,53% 42,97%
2014 51,07% 42,61%
2019 55,27% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon