Mandati prema klubovima zastupnika: 1999. – 2004. Švedska - Parlament na odlasku

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE/NGL 3
PSE 6
Verts/ALE 2
ELDR 4
EPP-ED 7

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata
  • PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu
  • ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda
  • EDD - Klub zastupnika Europe demokracija i raznolikosti
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 1999. – 2004. Švedska - Parlament na odlasku

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
M Moderaterna 5
KD Kristdemokraterna 2
PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
S Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 6
ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FP Folkepartiet Liberalerna 3
C Centerpartiet 1
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
V Vänsterpartiet 3
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
MP Miljöpartiet de Gröna 2

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon