Mandati prema klubovima zastupnika: 2004. – 2009. Švedska - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE/NGL 2
PSE 5
Verts/ALE 1
ALDE 3
EPP-ED 5
IND/DEM 3

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata
  • PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • IND/DEM - Klub zastupnika Neovisnost/demokracija
  • UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2004. – 2009. Švedska - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
M Moderaterna 4
KD Kristdemokraterna 1
PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SAP Sveriges Socialdemokratiska arbetarparti - Socialdemokraterna 5
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FP Folkepartiet Liberalerna 2
C Centerpartiet 1
IND/DEM - Klub zastupnika Neovisnost/demokracija 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Junilistan Junilistan 3
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
V Vänsterpartiet 2
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
MP Miljöpartiet de Gröna 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

8. 7. 2019. - 12:11
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Švedska - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Švedska Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
1999 41% 59% 30% 70%
2004 47% 53% 31% 69%
2009 56% 44% 35% 65%
2014 55% 45% 37% 63%
2019 55% 45% 41% 59%
3. 6. 2019. - 11:52
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Švedska - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Švedska Europska unija
1995 41,63%
1999 38,84% 49,51%
2004 37,85% 45,47%
2009 45,53% 42,97%
2014 51,07% 42,61%
2019 55,27% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon