Rezultati prema državnoj stranci: 2009. – 2014. Švedska - Konačni rezultati

Postotak glasova za državne stranke
Državne stranke Postotak glasova
SAP - Sveriges Socialdemokratiska arbetarparti - Socialdemokraterna 24,41%
M - Moderaterna 18,83%
FP - Folkepartiet Liberalerna 13,58%
MP - Miljöpartiet de Gröna 11,02%
PP - Piratpartiet 7,13%
V - Vänsterpartiet 5,66%
C - Centerpartiet 5,47%
KD - Kristdemokraterna 4,68%
Druge stranke - Druge stranke 9,22%

Mandati prema klubovima zastupnika: 2009. – 2014. Švedska - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE/NGL 1
S&D 5
Verts/ALE 3
ALDE 4
EPP 5

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
  • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • ECR - Europski konzervativci i reformisti
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2009. – 2014. Švedska - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
M Moderaterna 4
KD Kristdemokraterna 1
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SAP Sveriges Socialdemokratiska arbetarparti - Socialdemokraterna 5
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FP Folkepartiet Liberalerna 3
C Centerpartiet 1
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
MP Miljöpartiet de Gröna 2
PP Piratpartiet 1
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
V Vänsterpartiet 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

8. 7. 2019. - 12:11
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Švedska - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Švedska Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
1999 41% 59% 30% 70%
2004 47% 53% 31% 69%
2009 56% 44% 35% 65%
2014 55% 45% 37% 63%
2019 55% 45% 41% 59%
3. 6. 2019. - 11:52
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Švedska - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Švedska Europska unija
1995 41,63%
1999 38,84% 49,51%
2004 37,85% 45,47%
2009 45,53% 42,97%
2014 51,07% 42,61%
2019 55,27% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon