Mandati prema klubovima zastupnika: 1989. – 1994. Ujedinjena Kraljevina - Parlament na odlasku

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S 46
ARC 1
PPE 33
NI 1

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • S - Klub zastupnika socijalista
  • PPE - Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika)
  • LDR - Klub zastupnika liberala i demokratskih reformista
  • V - Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu
  • RDE - Klub zastupnika Europskog demokratskog saveza
  • ARC - Klub zastupnika Duga u Europskom parlamentu
  • CG - Koalicija ljevice
  • DR - Tehnički klub zastupnika europske desnice
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 1989. – 1994. Ujedinjena Kraljevina - Parlament na odlasku

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S - Klub zastupnika socijalista 46
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Lab. Labour Party 45
SDLP Social Democratic and Labour Party  1
PPE - Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 33
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Cons. Conservative Party  32
UUP Ulster Unionist Party 1
ARC - Klub zastupnika Duga u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SNP Scottish National Party  1
NI - Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DUP Democratic Unionist Party  1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon