Mandati prema klubovima zastupnika: 1994. – 1999. Ujedinjena Kraljevina - Parlament na odlasku

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE/NGL 1
PSE 61
V 1
ELDR 3
ARE 2
PPE 17
I-EDN 1
NI 1

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • PSE - Klub zastupnika Stranke europskih socijalista
  • PPE - Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika)
  • ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • UPE - Klub zastupnika Unija za Europu
  • V - Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu
  • ARE - Klub zastupnika Europskog radikalnog saveza
  • I-EDN - Klub nezavisnih zastupnika za Europu naroda
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 1994. – 1999. Ujedinjena Kraljevina - Parlament na odlasku

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
PSE - Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 61
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Lab. Labour Party 59
GP Green Party 1
SDLP Social Democratic and Labour Party  1
PPE - Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 17
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
CONS. Conservative Party  17
ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
CONS. Conservative Party  1
LD Liberal Democrats  2
ARE - Klub zastupnika Europskog radikalnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SNP Scottish National Party  2
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Lab. Labour Party 1
V - Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Lab. Labour Party 1
I-EDN - Klub nezavisnih zastupnika za Europu naroda 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
UUP Ulster Unionist 1
NI - Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DUP Democratic Unionist Party  1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon