Rezultati prema državnoj stranci: 2009. – 2014. Ujedinjena Kraljevina - Konačni rezultati

Postotak glasova za državne stranke
Državne stranke Postotak glasova
Cons. - Conservative Party  27,00%
UKIP - UK Independence Party 16,09%
Lab. - Labour Party 15,31%
LD - Liberal Democrats  13,36%
GP - Green Party of England and Wales 8,38%
BNP - British National Party 6,04%
SNP - Scottish National Party 2,05%
PC - Plaid Cymru 0,78%
SF - Sinn Fein 0,65%
DUP - Democratic Unionist Party 0,46%
UUP - Ulster Conservatives and Unionists - New Force 0,43%
Druge stranke VB - Druge stranke izbornog tijela Velike Britanije 8,89%
Druge stranke SI - Druge stranke izbornog tijela Sjeverne Irske 0,56%

Mandati prema klubovima zastupnika: 2009. – 2014. Ujedinjena Kraljevina - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
GUE/NGL 1
S&D 13
Verts/ALE 5
ALDE 11
ECR 25
EFD 13
NI 4

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
  • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • ECR - Europski konzervativci i reformisti
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2009. – 2014. Ujedinjena Kraljevina - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
ECR - Europski konzervativci i reformisti 25
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Cons. Conservative Party  24
UUP Ulster Conservatives and Unionists - New Force 1
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Lab. Labour Party 13
EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
UKIP UK Independence Party 13
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 11
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
LD Liberal Democrats  11
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SNP Scottish National Party 2
GP Green Party of England and Wales 2
PC Plaid Cymru 1
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SF Sinn Fein 1
NI - Nezavisni zastupnici 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Cons. Conservative Party  1
BNP British National Party 2
DUP Democratic Unionist Party 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

2. 7. 2019. - 16:25
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Ujedinjena Kraljevina - Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika u državi i u Europi po godini
Ujedinjena Kraljevina Europska unija
Godina Žene Muškarci Žene Muškarci
1979 14% 86% 16% 84%
1984 15% 85% 18% 82%
1989 15% 85% 19% 81%
1994 18% 82% 26% 74%
1999 24% 76% 30% 70%
2004 26% 74% 31% 69%
2009 33% 67% 35% 65%
2014 41% 59% 37% 63%
2019 47% 53% 41% 59%
22. 10. 2019. - 11:30
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Odaziv prema godini Ujedinjena Kraljevina - Konačni rezultati

Odaziv u državi i u Europi po godini u postocima
Godina Ujedinjena Kraljevina Europska unija
1979 32,35% 61,99%
1984 32,57% 58,98%
1989 36,37% 58,41%
1994 36,43% 56,67%
1999 24,00% 49,51%
2004 38,52% 45,47%
2009 34,70% 42,97%
2014 35,60% 42,61%
2019 37,18% 50,66%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon