Mandati prema klubovima zastupnika: 1999. – 2004. Ujedinjena Kraljevina - velika Britanija - Parlament na odlasku

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
PSE 28
Verts/ALE 6
ELDR 11
EPP-ED 36
EDD 3

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata
  • PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu
  • ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda
  • EDD - Klub zastupnika Europe demokracija i raznolikosti
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 1999. – 2004. Ujedinjena Kraljevina - velika Britanija - Parlament na odlasku

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 36
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Cons. Conservative Party  36
PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu 28
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Lab. Labour Party 28
ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 11
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Ldem. Liberal Democrats  11
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SNP Scottish National Party  2
Plaid Plaid Cymru 2
Green P. Greens  2
EDD - Klub zastupnika Europe demokracija i raznolikosti 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
UKIP UK Independence Party 3

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon