Rezultati prema državnoj stranci: 2009. – 2014. Ujedinjena Kraljevina - velika Britanija - Konačni rezultati

Postotak glasova za državne stranke
Državne stranke Postotak glasova
Cons. - Conservative Party  27,70%
UKIP - UK Independence Party 16,50%
Lab. - Labour Party 15,70%
LD - Liberal Democrats  13,70%
GP - Green Party of England and Wales 8,38%
BNP - British National Party 6,20%
SNP - Scottish National Party 2,10%
PC - Plaid Cymru 0,78%
Druge stranke VB - Druge stranke izbornog tijela Velike Britanije 8,94%

Mandati prema klubovima zastupnika: 2009. – 2014. Ujedinjena Kraljevina - velika Britanija - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S&D 13
Verts/ALE 5
ALDE 11
ECR 24
EFD 13
NI 3

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
  • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • ECR - Europski konzervativci i reformisti
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2009. – 2014. Ujedinjena Kraljevina - velika Britanija - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
ECR - Europski konzervativci i reformisti 24
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Cons. Conservative Party  24
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Lab. Labour Party 13
EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
UKIP UK Independence Party 13
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 11
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
LD Liberal Democrats  11
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SNP Scottish National Party 2
GP Green Party of England and Wales 2
PC Plaid Cymru 1
NI - Nezavisni zastupnici 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Cons. Conservative Party  1
BNP British National Party 2

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon