Rezultati prema državnoj stranci: 2014. – 2019. Ujedinjena Kraljevina - velika Britanija - Konačni rezultati

Postotak glasova za državne stranke
Državne stranke Postotak glasova
UKIP - United Kingdom Independence Party 27,49%
Lab. - Labour Party 25,40%
Cons. - Conservative Party 23,93%
GP - Green Party of England and Wales 7,87%
Ldem. - Liberal Democrats 6,87%
SNP - Scottish National Party 2,46%
PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales 0,71%
Druge stranke VB - Druge stranke izbornog tijela Velike Britanije 5,27%

Mandati prema klubovima zastupnika: 2014. – 2019. Ujedinjena Kraljevina - velika Britanija - Konstituirajuća sjednica

Mandati prema klubovima zastupnika
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
S&D 20
Zeleni/ESS 6
ALDE 1
ECR 19
EFDD 24

Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu

  • EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati)
  • S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu
  • ECR - Europski konzervativci i reformisti
  • ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu
  • GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice
  • Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza
  • EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije
  • NI - Nezavisni zastupnici

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2014. – 2019. Ujedinjena Kraljevina - velika Britanija - Konstituirajuća sjednica

Sastav državnih mandata u Europskom parlamentu, podijeljenih u klubove zastupnika i državne stranke
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata
EFDD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 24
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
UKIP United Kingdom Independence Party 24
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 20
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Lab. Labour Party 20
ECR - Europski konzervativci i reformisti 19
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Cons. Conservative Party 19
Zeleni/ESS - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PL-PW Plaid Cymru - Party of Wales 1
SNP Scottish National Party 2
GP Green Party of England and Wales 3
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Ldem. Liberal Democrats 1

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon