Mandati prema klubovima zastupnika i državama: 1979. – 1984. Konstituirajuća sjednica

Raspodjela klubova zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država Broj mandata Mandati
Belgija 7 10 4 1 2 24
Danska 4 2 1 3 1 4 1 16
Francuska 21 9 19 17 15 81
Irska 4 4 1 5 1 15
Italija 13 30 24 5 5 4 81
Luksemburg 1 3 2 6
Nizozemska 9 10 4 2 25
Njemačka 35 42 4 81
Ujedinjena Kraljevina 18 61 1 1 81
Europska unija 112 108 63 44 40 22 11 10 410

Mandati prema klubovima zastupnika i državama: 1979. – 1984. Konstituirajuća sjednica

Raspodjela odabranog kluba zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država Ukupno mandata