Mandati prema klubovima zastupnika i državama: 2004. – 2009. Konstituirajuća sjednica

Raspodjela klubova zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država Broj mandata Mandati
Austrija 6 7 2 3 18
Belgija 6 7 6 2 3 24
Cipar 3 1 2 6
Češka 14 2 6 1 1 24
Danska 1 5 4 1 1 1 1 14
Estonija 1 3 2 6
Finska 4 3 5 1 1 14
Francuska 17 31 11 6 3 3 7 78
Grčka 11 8 4 1 24
Irska 5 1 1 1 1 4 13
Italija 24 16 12 2 7 4 9 4 78
Latvija 3 1 1 4 9
Litva 2 2 7 2 13
Luksemburg 3 1 1 1 6
Mađarska 13 9 2 24
Malta 2 3 5
Nizozemska 7 7 5 4 2 2 27
Njemačka 49 23 7 13 7 99
Poljska 19 8 4 10 7 6 54
Portugal 9 12 3 24
Slovačka 8 3 3 14
Slovenija 4 1 2 7
Španjolska 24 24 2 3 1 54
Švedska 5 5 3 1 2 3 19
Ujedinjena Kraljevina 28 19 12 5 1 11 2 78
Europska unija 268 200 88 42 41 37 27 29 732

Mandati prema klubovima zastupnika i državama: 2004. – 2009. Konstituirajuća sjednica

Raspodjela odabranog kluba zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država Ukupno mandata