Mandati prema klubovima zastupnika i državama: 2009. – 2014. Konstituirajuća sjednica

Raspodjela klubova zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država Broj mandata Mandati
Austrija 6 4 2 5 17
Belgija 5 5 5 4 1 2 22
Bugarska 6 4 5 2 17
Cipar 2 2 2 6
Češka 2 7 9 4 22
Danska 1 4 3 2 1 2 13
Estonija 1 1 3 1 6
Finska 4 2 4 2 1 13
Francuska 29 14 6 14 5 1 3 72
Grčka 8 8 1 3 2 22
Irska 4 3 4 1 12
Italija 35 21 7 9 72
Latvija 3 1 1 1 1 1 8
Litva 4 3 2 1 2 12
Luksemburg 3 1 1 1 6
Mađarska 14 4 1 3 22
Malta 2 3 5
Nizozemska 5 3 6 3 1 2 1 4 25
Njemačka 42 23 12 14 8 99
Poljska 28 7 15 50
Portugal 10 7 5 22
Rumunjska 14 11 5 3 33
Slovačka 6 5 1 1 13
Slovenija 3 2 2 7
Španjolska 23 21 2 2 1 1 50
Švedska 5 5 4 3 1 18
Ujedinjena Kraljevina 13 11 5 25 1 13 4 72
Europska unija 265 184 84 55 54 35 32 27 736

Mandati prema klubovima zastupnika i državama: 2009. – 2014. Konstituirajuća sjednica

Raspodjela odabranog kluba zastupnika u Europskom parlamentu po zemlji
Država Ukupno mandata