Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 1979-1984 Konstituirajuća sjednica

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika Europskog parlamenta
Država Ukupno mandata
BE
1,71%
2,44%
0,00%
0,00%
0,98%
0,00%
0,24%
0,49%
5,85%
Raspodjela državnih stranaka Belgija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 1,71%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,98
0,73
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 2,44%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,71
0,73
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika liberala i demokrata 0,98%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,49
0,49
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika za tehničku koordinaciju i obranu nezavisnih skupina i zastupnika 0,24%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,24
Nezavisni zastupnici 0,49%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,49
DE
8,54%
10,24%
0,00%
0,00%
0,98%
0,00%
0,00%
0,00%
20,00%
Raspodjela državnih stranaka Njemačka u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 8,54%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
8,54
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 10,24%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
8,29
1,95
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika liberala i demokrata 0,98%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,98
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DK
0,98%
0,00%
0,49%
0,24%
0,73%
0,24%
0,98%
0,24%
3,90%
Raspodjela državnih stranaka Danska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 0,98%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,73
0,24
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika europskih demokrata 0,49%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,49
Klub zastupnika komunista i saveznika 0,24%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,24
Klub zastupnika liberala i demokrata 0,73%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,73
Klub zastupnika europskih progresivnih demokrata 0,24%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,24
Klub zastupnika za tehničku koordinaciju i obranu nezavisnih skupina i zastupnika 0,98%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,98
Nezavisni zastupnici 0,24%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,24
FR
5,12%
2,20%
0,00%
4,63%
4,15%
3,66%
0,00%
0,00%
19,76%
Raspodjela državnih stranaka Francuska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 5,12%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4,63
0,49
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 2,20%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2,20
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika komunista i saveznika 4,63%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4,63
Klub zastupnika liberala i demokrata 4,15%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3,90
0,24
Klub zastupnika europskih progresivnih demokrata 3,66%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3,66
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
IE
0,98%
0,98%
0,00%
0,00%
0,24%
1,22%
0,24%
0,00%
3,66%
Raspodjela državnih stranaka Irska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 0,98%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,98
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 0,98%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,98
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika liberala i demokrata 0,24%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,24
Klub zastupnika europskih progresivnih demokrata 1,22%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,22
Klub zastupnika za tehničku koordinaciju i obranu nezavisnih skupina i zastupnika 0,24%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,24
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
IT
3,17%
7,32%
0,00%
5,85%
1,22%
0,00%
1,22%
0,98%
19,76%
Raspodjela državnih stranaka Italija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 3,17%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2,20
0,98
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 7,32%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
7,07
0,24
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika komunista i saveznika 5,85%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4,63
1,22
Klub zastupnika liberala i demokrata 1,22%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,73
0,49
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika za tehničku koordinaciju i obranu nezavisnih skupina i zastupnika 1,22%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,73
0,24
0,24
Nezavisni zastupnici 0,98%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,98
LU
0,24%
0,73%
0,00%
0,00%
0,49%
0,00%
0,00%
0,00%
1,46%
Raspodjela državnih stranaka Luksemburg u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 0,24%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,24
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 0,73%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,73
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika liberala i demokrata 0,49%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,49
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
NL
2,20%
2,44%
0,00%
0,00%
0,98%
0,00%
0,00%
0,49%
6,10%
Raspodjela državnih stranaka Nizozemska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 2,20%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2,20
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 2,44%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2,44
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika liberala i demokrata 0,98%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,98
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 0,49%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,49
UK
4,39%
0,00%
14,88%
0,00%
0,00%
0,24%
0,00%
0,24%
19,76%
Raspodjela državnih stranaka Ujedinjena Kraljevina u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 4,39%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4,15
0,24
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika europskih demokrata 14,88%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
14,63
0,24
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika europskih progresivnih demokrata 0,24%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,24
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 0,24%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,24
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon