Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 1979-1984 Parlament na odlasku

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika Europskog parlamenta
Država Ukupno mandata
BE
7
10
0
0
4
0
2
1
24
Raspodjela državnih stranaka Belgija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
3
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 10
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
7
3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika liberala i demokrata 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika za tehničku koordinaciju i obranu nezavisnih skupina i zastupnika 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
DE
35
42
0
0
4
0
0
0
81
Raspodjela državnih stranaka Njemačka u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 35
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
35
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 42
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
34
8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika liberala i demokrata 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DK
4
1
2
1
3
1
4
0
16
Raspodjela državnih stranaka Danska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
1
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika europskih demokrata 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Klub zastupnika komunista i saveznika 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika liberala i demokrata 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Klub zastupnika europskih progresivnih demokrata 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika za tehničku koordinaciju i obranu nezavisnih skupina i zastupnika 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
EL
10
8
0
4
0
0
0
2
24
Raspodjela državnih stranaka Grčka u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 10
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
10
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika komunista i saveznika 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
FR
23
9
0
19
15
15
0
0
81
Raspodjela državnih stranaka Francuska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 23
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
21
1
1
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika komunista i saveznika 19
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
19
Klub zastupnika liberala i demokrata 15
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
15
Klub zastupnika europskih progresivnih demokrata 15
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
15
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
IE
4
4
0
0
1
5
1
0
15
Raspodjela državnih stranaka Irska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika liberala i demokrata 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika europskih progresivnih demokrata 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
Klub zastupnika za tehničku koordinaciju i obranu nezavisnih skupina i zastupnika 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
IT
14
30
0
24
5
0
4
4
81
Raspodjela državnih stranaka Italija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 14
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
9
4
1
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 30
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
29
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika komunista i saveznika 24
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
19
5
Klub zastupnika liberala i demokrata 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika za tehničku koordinaciju i obranu nezavisnih skupina i zastupnika 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
1
Nezavisni zastupnici 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
LU
1
3
0
0
2
0
0
0
6
Raspodjela državnih stranaka Luksemburg u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika liberala i demokrata 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
NL
9
10
0
0
4
0
0
2
25
Raspodjela državnih stranaka Nizozemska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
9
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 10
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
10
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika liberala i demokrata 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
UK
17
0
61
0
0
1
1
1
81
Raspodjela državnih stranaka Ujedinjena Kraljevina u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 17
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
16
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika europskih demokrata 61
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
60
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika europskih progresivnih demokrata 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika za tehničku koordinaciju i obranu nezavisnih skupina i zastupnika 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon