Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 1984-1989 Parlament na odlasku

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika Europskog parlamenta
Država Ukupno mandata
BE
8
6
0
0
5
0
4
0
1
24
Raspodjela državnih stranaka Belgija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
3
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika liberala i demokrata 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Duga: Federacija Saveza zelenih i europske alternative, Agelev-Ecola, Danskog pučkog pokreta protiv članstva u Europskoj zajednici i Europskog slobodnog saveza u Europskom parlamentu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
DE
33
41
0
0
0
0
7
0
0
81
Raspodjela državnih stranaka Njemačka u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 33
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
33
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 41
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
34
7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Duga: Federacija Saveza zelenih i europske alternative, Agelev-Ecola, Danskog pučkog pokreta protiv članstva u Europskoj zajednici i Europskog slobodnog saveza u Europskom parlamentu 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DK
3
1
4
2
2
0
4
0
0
16
Raspodjela državnih stranaka Danska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika europskih demokrata 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Klub zastupnika komunista i saveznika 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Klub zastupnika liberala i demokrata 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Duga: Federacija Saveza zelenih i europske alternative, Agelev-Ecola, Danskog pučkog pokreta protiv članstva u Europskoj zajednici i Europskog slobodnog saveza u Europskom parlamentu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
EL
10
8
0
4
0
1
0
1
0
24
Raspodjela državnih stranaka Grčka u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 10
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
10
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika komunista i saveznika 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europskog demokratskog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika europske desnice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
ES
29
1
17
3
2
0
1
0
7
60
Raspodjela državnih stranaka Španjolska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 29
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
29
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika europskih demokrata 17
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
17
Klub zastupnika komunista i saveznika 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Klub zastupnika liberala i demokrata 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Duga: Federacija Saveza zelenih i europske alternative, Agelev-Ecola, Danskog pučkog pokreta protiv članstva u Europskoj zajednici i Europskog slobodnog saveza u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
6
1
FR
20
8
0
10
13
20
0
9
1
81
Raspodjela državnih stranaka Francuska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 20
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
20
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
7
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika komunista i saveznika 10
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
9
1
Klub zastupnika liberala i demokrata 13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
7
3
1
1
1
Klub zastupnika Europskog demokratskog saveza 20
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
16
2
1
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika europske desnice 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
9
Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
IE
0
6
0
0
1
8
0
0
0
15
Raspodjela državnih stranaka Irska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika liberala i demokrata 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Europskog demokratskog saveza 8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
IT
12
27
0
26
6
0
2
5
3
81
Raspodjela državnih stranaka Italija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 12
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
9
3
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 27
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
26
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika komunista i saveznika 26
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
25
1
Klub zastupnika liberala i demokrata 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Duga: Federacija Saveza zelenih i europske alternative, Agelev-Ecola, Danskog pučkog pokreta protiv članstva u Europskoj zajednici i Europskog slobodnog saveza u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
Klub zastupnika europske desnice 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
Nezavisni zastupnici 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
LU
2
3
0
0
1
0
0
0
0
6
Raspodjela državnih stranaka Luksemburg u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika liberala i demokrata 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
NL
9
8
0
0
5
0
2
0
1
25
Raspodjela državnih stranaka Nizozemska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
9
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika liberala i demokrata 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Duga: Federacija Saveza zelenih i europske alternative, Agelev-Ecola, Danskog pučkog pokreta protiv članstva u Europskoj zajednici i Europskog slobodnog saveza u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
PT
7
4
0
3
10
0
0
0
0
24
Raspodjela državnih stranaka Portugal u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
6
1
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika komunista i saveznika 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Klub zastupnika liberala i demokrata 10
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
10
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
UK
33
0
45
0
0
1
0
1
1
81
Raspodjela državnih stranaka Ujedinjena Kraljevina u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 33
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
32
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika europskih demokrata 45
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
45
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europskog demokratskog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika europske desnice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon