Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 1989-1994 Parlament na odlasku

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika Europskog parlamenta
Država Ukupno mandata
BE
8
7
4
3
0
1
0
1
0
24
Raspodjela državnih stranaka Belgija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
3
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
2
Klub zastupnika liberala i demokratskih reformista 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
2
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Duga u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Tehnički klub zastupnika europske desnice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DE
31
32
5
6
0
1
0
2
4
81
Raspodjela državnih stranaka Njemačka u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 31
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
31
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 32
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
25
7
Klub zastupnika liberala i demokratskih reformista 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
1
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Duga u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Tehnički klub zastupnika europske desnice 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Nezavisni zastupnici 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
1
DK
3
4
2
1
0
4
0
0
2
16
Raspodjela državnih stranaka Danska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
2
Klub zastupnika liberala i demokratskih reformista 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Duga u Europskom parlamentu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
EL
9
10
0
0
1
0
3
0
1
24
Raspodjela državnih stranaka Grčka u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
9
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 10
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
10
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europskog demokratskog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Koalicija ljevice 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
ES
27
17
5
1
2
3
0
0
5
60
Raspodjela državnih stranaka Španjolska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 27
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
24
3
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 17
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
15
1
1
Klub zastupnika liberala i demokratskih reformista 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
1
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Europskog demokratskog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Klub zastupnika Duga u Europskom parlamentu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
1
FR
21
12
9
8
11
1
7
9
3
81
Raspodjela državnih stranaka Francuska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 21
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
16
2
1
1
1
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 12
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
6
2
1
1
1
1
Klub zastupnika liberala i demokratskih reformista 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
1
1
1
1
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
8
Klub zastupnika Europskog demokratskog saveza 11
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
11
Klub zastupnika Duga u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Koalicija ljevice 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
7
Tehnički klub zastupnika europske desnice 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
9
Nezavisni zastupnici 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
1
IE
1
4
2
0
6
1
0
0
1
15
Raspodjela državnih stranaka Irska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Klub zastupnika liberala i demokratskih reformista 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europskog demokratskog saveza 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
6
Klub zastupnika Duga u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
IT
34
27
4
6
0
1
0
0
9
81
Raspodjela državnih stranaka Italija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 34
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
20
12
2
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 27
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
26
1
Klub zastupnika liberala i demokratskih reformista 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
1
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
2
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Duga u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
2
2
1
LU
2
3
1
0
0
0
0
0
0
6
Raspodjela državnih stranaka Luksemburg u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Klub zastupnika liberala i demokratskih reformista 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
NL
8
10
4
2
0
0
0
0
1
25
Raspodjela državnih stranaka Nizozemska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
8
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 10
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
10
Klub zastupnika liberala i demokratskih reformista 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
1
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
PT
8
3
9
0
0
1
3
0
0
24
Raspodjela državnih stranaka Portugal u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
7
1
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Klub zastupnika liberala i demokratskih reformista 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Duga u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Koalicija ljevice 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
UK
46
33
0
0
0
1
0
0
1
81
Raspodjela državnih stranaka Ujedinjena Kraljevina u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 46
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
45
1
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 33
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
32
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Duga u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon