Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 1989-1994 Parlament na odlasku

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika Europskog parlamenta
Država Ukupno mandata
BE
1,54%
1,35%
0,77%
0,58%
0,00%
0,19%
0,00%
0,19%
0,00%
4,63%
Raspodjela državnih stranaka Belgija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 1,54%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,97
0,58
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 1,35%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,97
0,39
Klub zastupnika liberala i demokratskih reformista 0,77%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,39
0,39
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 0,58%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,39
0,19
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Duga u Europskom parlamentu 0,19%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,19
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Tehnički klub zastupnika europske desnice 0,19%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,19
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DE
5,98%
6,18%
0,97%
1,16%
0,00%
0,19%
0,00%
0,39%
0,77%
15,64%
Raspodjela državnih stranaka Njemačka u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 5,98%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5,98
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 6,18%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4,83
1,35
Klub zastupnika liberala i demokratskih reformista 0,97%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,77
0,19
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 1,16%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,16
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Duga u Europskom parlamentu 0,19%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,19
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Tehnički klub zastupnika europske desnice 0,39%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,39
Nezavisni zastupnici 0,77%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,39
0,19
0,19
DK
0,58%
0,77%
0,39%
0,19%
0,00%
0,77%
0,00%
0,00%
0,39%
3,09%
Raspodjela državnih stranaka Danska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 0,58%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,58
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 0,77%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,39
0,39
Klub zastupnika liberala i demokratskih reformista 0,39%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,39
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 0,19%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,19
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Duga u Europskom parlamentu 0,77%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,58
0,19
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 0,39%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,39
EL
1,74%
1,93%
0,00%
0,00%
0,19%
0,00%
0,58%
0,00%
0,19%
4,63%
Raspodjela državnih stranaka Grčka u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 1,74%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,74
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 1,93%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,93
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europskog demokratskog saveza 0,19%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,19
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Koalicija ljevice 0,58%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,19
0,19
0,19
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 0,19%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,19
ES
5,21%
3,28%
0,97%
0,19%
0,39%
0,58%
0,00%
0,00%
0,97%
11,58%
Raspodjela državnih stranaka Španjolska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 5,21%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4,63
0,58
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 3,28%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2,90
0,19
0,19
Klub zastupnika liberala i demokratskih reformista 0,97%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,77
0,19
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 0,19%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,19
Klub zastupnika Europskog demokratskog saveza 0,39%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,39
Klub zastupnika Duga u Europskom parlamentu 0,58%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,19
0,19
0,19
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 0,97%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,77
0,19
FR
4,05%
2,32%
1,74%
1,54%
2,12%
0,19%
1,35%
1,74%
0,58%
15,64%
Raspodjela državnih stranaka Francuska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 4,05%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3,09
0,39
0,19
0,19
0,19
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 2,32%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,16
0,39
0,19
0,19
0,19
0,19
Klub zastupnika liberala i demokratskih reformista 1,74%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,97
0,19
0,19
0,19
0,19
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 1,54%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,54
Klub zastupnika Europskog demokratskog saveza 2,12%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2,12
Klub zastupnika Duga u Europskom parlamentu 0,19%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,19
Koalicija ljevice 1,35%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,35
Tehnički klub zastupnika europske desnice 1,74%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,74
Nezavisni zastupnici 0,58%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,19
0,19
0,19
IE
0,19%
0,77%
0,39%
0,00%
1,16%
0,19%
0,00%
0,00%
0,19%
2,90%
Raspodjela državnih stranaka Irska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 0,19%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,19
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 0,77%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,77
Klub zastupnika liberala i demokratskih reformista 0,39%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,19
0,19
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europskog demokratskog saveza 1,16%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,16
Klub zastupnika Duga u Europskom parlamentu 0,19%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,19
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 0,19%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,19
IT
6,56%
5,21%
0,77%
1,16%
0,00%
0,19%
0,00%
0,00%
1,74%
15,64%
Raspodjela državnih stranaka Italija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 6,56%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3,86
2,32
0,39
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 5,21%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5,02
0,19
Klub zastupnika liberala i demokratskih reformista 0,77%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,39
0,19
0,19
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 1,16%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,58
0,39
0,19
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Duga u Europskom parlamentu 0,19%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,19
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 1,74%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,77
0,39
0,39
0,19
LU
0,39%
0,58%
0,19%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,16%
Raspodjela državnih stranaka Luksemburg u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 0,39%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,39
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 0,58%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,58
Klub zastupnika liberala i demokratskih reformista 0,19%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,19
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
NL
1,54%
1,93%
0,77%
0,39%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,19%
4,83%
Raspodjela državnih stranaka Nizozemska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 1,54%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,54
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 1,93%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,93
Klub zastupnika liberala i demokratskih reformista 0,77%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,58
0,19
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 0,39%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,19
0,19
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 0,19%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,19
PT
1,54%
0,58%
1,74%
0,00%
0,00%
0,19%
0,58%
0,00%
0,00%
4,63%
Raspodjela državnih stranaka Portugal u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 1,54%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,35
0,19
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 0,58%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,58
Klub zastupnika liberala i demokratskih reformista 1,74%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,74
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Duga u Europskom parlamentu 0,19%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,19
Koalicija ljevice 0,58%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,58
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
UK
8,88%
6,37%
0,00%
0,00%
0,00%
0,19%
0,00%
0,00%
0,19%
15,64%
Raspodjela državnih stranaka Ujedinjena Kraljevina u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika socijalista 8,88%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
8,69
0,19
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 6,37%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
6,18
0,19
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Duga u Europskom parlamentu 0,19%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,19
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 0,19%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,19
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon