Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 1994-1999 Konstituirajuća sjednica

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika Europskog parlamenta
Država Ukupno mandata
BE
6
7
6
0
0
0
2
1
0
3
25
Raspodjela državnih stranaka Belgija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
3
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
2
1
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
2
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
Klub zastupnika Europskog radikalnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
DE
40
47
0
0
0
0
12
0
0
0
99
Raspodjela državnih stranaka Njemačka u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 40
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
40
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 47
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
39
8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 12
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
12
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DK
3
3
5
0
0
0
1
0
4
0
16
Raspodjela državnih stranaka Danska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europe naroda (Koordinacijska skupina) 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
EL
10
9
0
4
0
2
0
0
0
0
25
Raspodjela državnih stranaka Grčka u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 10
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
10
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europskog demokratskog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
ES
22
30
2
9
0
0
0
1
0
0
64
Raspodjela državnih stranaka Španjolska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 22
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
22
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 30
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
28
1
1
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europskog radikalnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FR
15
13
1
7
0
14
0
13
13
11
87
Raspodjela državnih stranaka Francuska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 15
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
14
1
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
4
2
1
1
1
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europskog demokratskog saveza 14
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
14
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europskog radikalnog saveza 13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
7
6
Klub zastupnika Europe naroda (Koordinacijska skupina) 13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
11
1
1
Nezavisni zastupnici 11
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
11
IE
1
4
1
0
0
7
2
0
0
0
15
Raspodjela državnih stranaka Irska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europskog demokratskog saveza 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
7
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
IT
18
12
7
5
27
0
4
2
0
12
87
Raspodjela državnih stranaka Italija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 18
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
15
2
1
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 12
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
8
3
1
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
6
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
Klub zastupnika Forza Europa 27
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
25
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
1
Klub zastupnika Europskog radikalnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 12
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
10
1
1
LU
2
2
1
0
0
0
1
0
0
0
6
Raspodjela državnih stranaka Luksemburg u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
NL
8
10
10
0
0
0
1
0
2
0
31
Raspodjela državnih stranaka Nizozemska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
8
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 10
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
10
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 10
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
6
4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europe naroda (Koordinacijska skupina) 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PT
10
0
9
3
0
3
0
0
0
0
25
Raspodjela državnih stranaka Portugal u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 10
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
10
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
9
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europskog demokratskog saveza 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
UK
63
19
2
0
0
0
0
2
0
1
87
Raspodjela državnih stranaka Ujedinjena Kraljevina u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 63
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
62
1
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 19
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
18
1
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europskog radikalnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon