Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 1994-1999 Parlament na odlasku

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika Europskog parlamenta
Država Ukupno mandata
AT
6
7
1
0
0
1
0
0
6
21
Raspodjela državnih stranaka Austrija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
6
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
7
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
6
BE
6
7
6
0
0
2
1
0
3
25
Raspodjela državnih stranaka Belgija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
3
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
2
1
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
2
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
Klub zastupnika Europskog radikalnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
DE
40
47
0
0
0
12
0
0
0
99
Raspodjela državnih stranaka Njemačka u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 40
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
40
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 47
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
39
8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 12
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
12
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DK
4
3
5
0
0
0
0
4
0
16
Raspodjela državnih stranaka Danska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub nezavisnih zastupnika za Europu naroda 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
EL
10
9
0
4
2
0
0
0
0
25
Raspodjela državnih stranaka Grčka u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 10
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
10
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
2
Klub zastupnika Unija za Europu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
ES
21
29
2
9
0
0
3
0
0
64
Raspodjela državnih stranaka Španjolska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 21
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
19
2
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 29
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
28
1
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europskog radikalnog saveza 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FI
4
4
5
2
0
1
0
0
0
16
Raspodjela državnih stranaka Finska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FR
16
13
1
7
17
0
12
8
13
87
Raspodjela državnih stranaka Francuska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 16
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
15
1
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
3
2
2
2
1
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
6
1
Klub zastupnika Unija za Europu 17
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
15
1
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europskog radikalnog saveza 12
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
3
3
2
Klub nezavisnih zastupnika za Europu naroda 8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
2
1
Nezavisni zastupnici 13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
11
1
1
IE
1
4
1
0
7
2
0
0
0
15
Raspodjela državnih stranaka Irska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Unija za Europu 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
7
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
IT
19
36
4
5
3
3
2
0
15
87
Raspodjela državnih stranaka Italija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 19
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
15
2
1
1
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 36
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
21
7
2
2
1
1
1
1
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
1
1
Klub zastupnika Unija za Europu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
Klub zastupnika Europskog radikalnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 15
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
10
4
1
LU
2
2
1
0
0
0
1
0
0
6
Raspodjela državnih stranaka Luksemburg u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europskog radikalnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
NL
7
9
10
0
2
1
0
2
0
31
Raspodjela državnih stranaka Nizozemska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
7
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
9
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 10
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
6
4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Unija za Europu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub nezavisnih zastupnika za Europu naroda 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PT
10
9
0
3
3
0
0
0
0
25
Raspodjela državnih stranaka Portugal u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 10
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
10
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Klub zastupnika Unija za Europu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SE
7
5
3
3
0
4
0
0
0
22
Raspodjela državnih stranaka Švedska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
7
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
UK
61
17
3
1
0
1
2
1
1
87
Raspodjela državnih stranaka Ujedinjena Kraljevina u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 61
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
59
1
1
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 17
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
17
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Europskog radikalnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Klub nezavisnih zastupnika za Europu naroda 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon