Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 1994-1999 Parlament na odlasku

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika Europskog parlamenta
Država Ukupno mandata
AT
0,96%
1,12%
0,16%
0,00%
0,00%
0,16%
0,00%
0,00%
0,96%
3,35%
Raspodjela državnih stranaka Austrija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 0,96%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,96
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 1,12%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,12
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 0,16%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,16
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 0,16%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,16
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 0,96%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,96
BE
0,96%
1,12%
0,96%
0,00%
0,00%
0,32%
0,16%
0,00%
0,48%
3,99%
Raspodjela državnih stranaka Belgija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 0,96%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,48
0,48
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 1,12%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,64
0,32
0,16
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 0,96%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,48
0,32
0,16
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 0,32%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,16
0,16
Klub zastupnika Europskog radikalnog saveza 0,16%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,16
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 0,48%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,32
0,16
DE
6,39%
7,51%
0,00%
0,00%
0,00%
1,92%
0,00%
0,00%
0,00%
15,81%
Raspodjela državnih stranaka Njemačka u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 6,39%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
6,39
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 7,51%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
6,23
1,28
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 1,92%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,92
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DK
0,64%
0,48%
0,80%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,64%
0,00%
2,56%
Raspodjela državnih stranaka Danska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 0,64%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,64
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 0,48%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,48
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 0,80%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,64
0,16
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub nezavisnih zastupnika za Europu naroda 0,64%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,32
0,32
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
EL
1,60%
1,44%
0,00%
0,64%
0,32%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,99%
Raspodjela državnih stranaka Grčka u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 1,60%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,60
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 1,44%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,44
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 0,64%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,32
0,32
Klub zastupnika Unija za Europu 0,32%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,32
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
ES
3,35%
4,63%
0,32%
1,44%
0,00%
0,00%
0,48%
0,00%
0,00%
10,22%
Raspodjela državnih stranaka Španjolska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 3,35%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3,04
0,32
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 4,63%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4,47
0,16
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 0,32%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,32
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1,44%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,80
0,64
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europskog radikalnog saveza 0,48%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,32
0,16
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FI
0,64%
0,64%
0,80%
0,32%
0,00%
0,16%
0,00%
0,00%
0,00%
2,56%
Raspodjela državnih stranaka Finska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 0,64%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,64
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 0,64%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,64
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 0,80%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,64
0,16
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 0,32%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,00
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 0,16%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,16
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FR
2,56%
2,08%
0,16%
1,12%
2,72%
0,00%
1,92%
1,28%
2,08%
13,90%
Raspodjela državnih stranaka Francuska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 2,56%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2,40
0,16
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 2,08%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,48
0,48
0,32
0,32
0,32
0,16
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 0,16%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,16
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1,12%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,96
0,16
Klub zastupnika Unija za Europu 2,72%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2,40
0,16
0,16
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europskog radikalnog saveza 1,92%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,64
0,48
0,48
0,32
Klub nezavisnih zastupnika za Europu naroda 1,28%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,80
0,32
0,16
Nezavisni zastupnici 2,08%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,76
0,16
0,16
IE
0,16%
0,64%
0,16%
0,00%
1,12%
0,32%
0,00%
0,00%
0,00%
2,40%
Raspodjela državnih stranaka Irska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 0,16%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,16
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 0,64%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,64
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 0,16%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,16
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Unija za Europu 1,12%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,12
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 0,32%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,32
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
IT
3,04%
5,75%
0,64%
0,80%
0,48%
0,48%
0,32%
0,00%
2,40%
13,90%
Raspodjela državnih stranaka Italija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 3,04%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2,40
0,32
0,16
0,16
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 5,75%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3,35
1,12
0,32
0,32
0,16
0,16
0,16
0,16
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 0,64%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,32
0,16
0,16
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 0,80%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,32
0,16
0,16
0,16
Klub zastupnika Unija za Europu 0,48%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,32
0,16
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 0,48%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,32
0,16
Klub zastupnika Europskog radikalnog saveza 0,32%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,32
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 2,40%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,60
0,64
0,16
LU
0,32%
0,32%
0,16%
0,00%
0,00%
0,00%
0,16%
0,00%
0,00%
0,96%
Raspodjela državnih stranaka Luksemburg u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 0,32%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,32
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 0,32%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,32
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 0,16%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,16
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europskog radikalnog saveza 0,16%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,16
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
NL
1,12%
1,44%
1,60%
0,00%
0,32%
0,16%
0,00%
0,32%
0,00%
4,95%
Raspodjela državnih stranaka Nizozemska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 1,12%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,12
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 1,44%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,44
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 1,60%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,96
0,64
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Unija za Europu 0,32%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,16
0,16
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 0,16%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,16
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub nezavisnih zastupnika za Europu naroda 0,32%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,32
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PT
1,60%
1,44%
0,00%
0,48%
0,48%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3,99%
Raspodjela državnih stranaka Portugal u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 1,60%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,60
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 1,44%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,44
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 0,48%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,48
Klub zastupnika Unija za Europu 0,48%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,48
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SE
1,12%
0,80%
0,48%
0,48%
0,00%
0,64%
0,00%
0,00%
0,00%
3,51%
Raspodjela državnih stranaka Švedska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 1,12%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,12
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 0,80%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,80
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 0,48%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,32
0,16
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 0,48%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,48
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 0,64%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,64
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
UK
9,74%
2,72%
0,48%
0,16%
0,00%
0,16%
0,32%
0,16%
0,16%
13,90%
Raspodjela državnih stranaka Ujedinjena Kraljevina u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 9,74%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
9,42
0,16
0,16
Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 2,72%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2,72
Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 0,48%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,32
0,16
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 0,16%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,16
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 0,16%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,16
Klub zastupnika Europskog radikalnog saveza 0,32%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,32
Klub nezavisnih zastupnika za Europu naroda 0,16%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,16
Nezavisni zastupnici 0,16%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,16
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon