Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2004-2009 Parlament na odlasku

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika Europskog parlamenta
Država Ukupno mandata
AT
6
7
1
0
2
0
0
2
18
Raspodjela državnih stranaka Austrija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
6
Klub socijalista u Europskom parlamentu 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
7
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
BE
6
7
6
0
2
0
0
3
24
Raspodjela državnih stranaka Belgija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
1
1
1
Klub socijalista u Europskom parlamentu 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
3
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
2
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
BG
5
5
5
0
0
0
0
3
18
Raspodjela državnih stranaka Bugarska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
Klub socijalista u Europskom parlamentu 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
CY
3
0
1
0
0
2
0
0
6
Raspodjela državnih stranaka Cipar u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
CZ
14
2
0
0
0
6
1
1
24
Raspodjela državnih stranaka Češka u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 14
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
9
2
2
1
Klub socijalista u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
6
Klub zastupnika Neovisnost/demokracija 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
DE
49
24
7
0
13
6
0
0
99
Raspodjela državnih stranaka Njemačka u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 49
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
40
9
Klub socijalista u Europskom parlamentu 24
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
23
1
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
13
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DK
1
5
4
1
1
1
1
0
14
Raspodjela državnih stranaka Danska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub socijalista u Europskom parlamentu 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
1
Klub zastupnika Unija za Europu naroda 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Neovisnost/demokracija 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
EE
1
3
2
0
0
0
0
0
6
Raspodjela državnih stranaka Estonija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub socijalista u Europskom parlamentu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
EL
11
8
0
0
0
4
1
0
24
Raspodjela državnih stranaka Grčka u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 11
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
11
Klub socijalista u Europskom parlamentu 8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
1
Klub zastupnika Neovisnost/demokracija 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
ES
24
24
2
0
3
1
0
0
54
Raspodjela državnih stranaka Španjolska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 24
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
24
Klub socijalista u Europskom parlamentu 24
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
22
2
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FI
4
3
5
0
1
1
0
0
14
Raspodjela državnih stranaka Finska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Klub socijalista u Europskom parlamentu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FR
18
31
10
0
6
3
3
7
78
Raspodjela državnih stranaka Francuska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 18
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
17
1
Klub socijalista u Europskom parlamentu 31
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
31
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 10
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
7
3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
6
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
Klub zastupnika Neovisnost/demokracija 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
Nezavisni zastupnici 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
2
1
HU
13
9
2
0
0
0
0
0
24
Raspodjela državnih stranaka Mađarska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
11
1
1
Klub socijalista u Europskom parlamentu 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
9
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
IE
5
1
1
4
0
1
1
0
13
Raspodjela državnih stranaka Irska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
Klub socijalista u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Unija za Europu naroda 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Neovisnost/demokracija 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
IT
24
17
12
13
2
7
0
3
78
Raspodjela državnih stranaka Italija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 24
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
20
2
1
1
Klub socijalista u Europskom parlamentu 17
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
8
4
3
2
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 12
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
9
2
1
Klub zastupnika Unija za Europu naroda 13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
8
3
1
1
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
2
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
1
LT
2
2
7
2
0
0
0
0
13
Raspodjela državnih stranaka Litva u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Klub socijalista u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
2
1
Klub zastupnika Unija za Europu naroda 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
LU
3
1
1
0
1
0
0
0
6
Raspodjela državnih stranaka Luksemburg u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Klub socijalista u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
LV
3
0
1
4
1
0
0
0
9
Raspodjela državnih stranaka Latvija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Unija za Europu naroda 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
1
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
MT
2
3
0
0
0
0
0
0
5
Raspodjela državnih stranaka Malta u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Klub socijalista u Europskom parlamentu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
NL
7
7
5
0
4
2
2
0
27
Raspodjela državnih stranaka Nizozemska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
7
Klub socijalista u Europskom parlamentu 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
7
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Klub zastupnika Neovisnost/demokracija 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PL
15
9
6
20
0
0
3
1
54
Raspodjela državnih stranaka Poljska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 15
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
13
1
1
Klub socijalista u Europskom parlamentu 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
2
2
1
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
2
Klub zastupnika Unija za Europu naroda 20
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
8
5
4
2
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Neovisnost/demokracija 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
PT
9
12
0
0
0
3
0
0
24
Raspodjela državnih stranaka Portugal u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
7
2
Klub socijalista u Europskom parlamentu 12
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
12
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
RO
18
10
6
0
1
0
0
0
35
Raspodjela državnih stranaka Rumunjska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 18
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
16
2
Klub socijalista u Europskom parlamentu 10
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
10
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SE
6
5
3
0
1
2
2
0
19
Raspodjela državnih stranaka Švedska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
2
Klub socijalista u Europskom parlamentu 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Klub zastupnika Neovisnost/demokracija 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SI
4
1
2
0
0
0
0
0
7
Raspodjela državnih stranaka Slovenija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
2
Klub socijalista u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SK
8
3
0
0
0
0
0
3
14
Raspodjela državnih stranaka Slovačka u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
3
2
Klub socijalista u Europskom parlamentu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
UK
27
19
11
0
5
1
8
7
78
Raspodjela državnih stranaka Ujedinjena Kraljevina u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 27
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
26
1
Klub socijalista u Europskom parlamentu 19
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
19
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 11
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
11
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
2
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Neovisnost/demokracija 8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
8
Nezavisni zastupnici 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
2
2
1
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon