Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2009-2014 Parlament na odlasku

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika Europskog parlamenta
Država Ukupno mandata
AT
6
5
0
2
0
0
0
6
19
Raspodjela državnih stranaka Austrija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
6
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
2
1
1
BE
4
4
5
4
1
0
1
1
20
Raspodjela državnih stranaka Belgija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
1
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
2
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
2
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
1
Europski konzervativci i reformisti 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
BG
7
4
5
0
0
0
1
1
18
Raspodjela državnih stranaka Bugarska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
2
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
CY
2
2
0
0
0
2
0
0
6
Raspodjela državnih stranaka Cipar u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
CZ
2
7
0
0
9
4
0
0
22
Raspodjela državnih stranaka Češka u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Europski konzervativci i reformisti 9
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
9
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DE
42
23
12
14
0
8
0
0
99
Raspodjela državnih stranaka Njemačka u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 42
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
34
8
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 23
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
23
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 12
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
12
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 14
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
14
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DK
1
5
3
1
1
1
1
0
13
Raspodjela državnih stranaka Danska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Europski konzervativci i reformisti 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
EE
1
1
3
1
0
0
0
0
6
Raspodjela državnih stranaka Estonija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
EL
7
8
1
1
0
3
2
0
22
Raspodjela državnih stranaka Grčka u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
7
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
7
1
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
ES
25
23
2
2
0
1
0
1
54
Raspodjela državnih stranaka Španjolska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 25
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
23
1
1
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 23
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
21
2
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
FI
4
2
4
2
0
0
1
0
13
Raspodjela državnih stranaka Finska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
1
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
1
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FR
30
14
6
15
0
5
1
3
74
Raspodjela državnih stranaka Francuska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 30
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
24
3
1
1
1
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 14
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
14
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
1
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 15
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
13
1
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
1
Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Nezavisni zastupnici 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
HR
5
5
0
0
1
1
0
0
12
Raspodjela državnih stranaka Hrvatska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Europski konzervativci i reformisti 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
HU
14
4
0
0
1
0
0
3
22
Raspodjela državnih stranaka Mađarska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 14
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
14
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Europski konzervativci i reformisti 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
IE
4
2
4
0
0
1
0
1
12
Raspodjela državnih stranaka Irska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
IT
34
23
4
0
2
0
8
2
73
Raspodjela državnih stranaka Italija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 34
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
15
7
5
2
2
1
1
1
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 23
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
23
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Europski konzervativci i reformisti 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
6
1
1
Nezavisni zastupnici 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
LT
4
3
2
0
1
0
2
0
12
Raspodjela državnih stranaka Litva u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Europski konzervativci i reformisti 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
LU
3
1
1
1
0
0
0
0
6
Raspodjela državnih stranaka Luksemburg u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
LV
4
1
1
1
1
1
0
0
9
Raspodjela državnih stranaka Latvija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Europski konzervativci i reformisti 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
MT
2
4
0
0
0
0
0
0
6
Raspodjela državnih stranaka Malta u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
NL
5
3
6
3
1
2
1
5
26
Raspodjela državnih stranaka Nizozemska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
3
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Europski konzervativci i reformisti 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Nezavisni zastupnici 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
1
1
PL
28
7
0
0
12
0
4
0
51
Raspodjela državnih stranaka Poljska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 28
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
24
4
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
1
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Europski konzervativci i reformisti 12
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
7
4
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PT
10
7
0
1
0
4
0
0
22
Raspodjela državnih stranaka Portugal u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 10
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
8
2
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
RO
14
11
5
0
0
0
0
3
33
Raspodjela državnih stranaka Rumunjska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 14
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
9
2
1
1
1
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 11
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
10
1
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
SE
5
6
4
4
0
1
0
0
20
Raspodjela državnih stranaka Švedska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
1
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
6
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
1
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SI
4
2
2
0
0
0
0
0
8
Raspodjela državnih stranaka Slovenija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
1
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SK
6
5
1
0
0
0
1
0
13
Raspodjela državnih stranaka Slovačka u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
2
2
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
UK
0
13
12
5
27
1
8
7
73
Raspodjela državnih stranaka Ujedinjena Kraljevina u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
13
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 12
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
12
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
2
1
Europski konzervativci i reformisti 27
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
25
1
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
8
Nezavisni zastupnici 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
1
1
1
1
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon