Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2009-2014 Parlament na odlasku

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika Europskog parlamenta
Država Ukupno mandata
AT
0,79%
0,65%
0,00%
0,26%
0,00%
0,00%
0,00%
0,79%
2,49%
Raspodjela državnih stranaka Austrija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 0,79%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,79
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 0,65%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,65
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 0,26%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,26
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 0,79%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,26
0,26
0,13
0,13
BE
0,52%
0,52%
0,65%
0,52%
0,13%
0,00%
0,13%
0,13%
2,62%
Raspodjela državnih stranaka Belgija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 0,52%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,26
0,13
0,13
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 0,52%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,26
0,26
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 0,65%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,39
0,26
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 0,52%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,26
0,13
0,13
Europski konzervativci i reformisti 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
Nezavisni zastupnici 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
BG
0,92%
0,52%
0,65%
0,00%
0,00%
0,00%
0,13%
0,13%
2,36%
Raspodjela državnih stranaka Bugarska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 0,92%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,65
0,26
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 0,52%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,52
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 0,65%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,39
0,26
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
Nezavisni zastupnici 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
CY
0,26%
0,26%
0,00%
0,00%
0,00%
0,26%
0,00%
0,00%
0,79%
Raspodjela državnih stranaka Cipar u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 0,26%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,26
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 0,26%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
0,13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 0,26%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,26
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
CZ
0,26%
0,92%
0,00%
0,00%
1,18%
0,52%
0,00%
0,00%
2,88%
Raspodjela državnih stranaka Češka u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 0,26%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
0,13
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 0,92%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,92
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Europski konzervativci i reformisti 1,18%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,18
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 0,52%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,52
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DE
5,50%
3,01%
1,57%
1,83%
0,00%
1,05%
0,00%
0,00%
12,96%
Raspodjela državnih stranaka Njemačka u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 5,50%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4,45
1,05
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 3,01%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3,01
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 1,57%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,57
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1,83%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,83
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1,05%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,05
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DK
0,13%
0,65%
0,39%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,00%
1,70%
Raspodjela državnih stranaka Danska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 0,65%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,65
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 0,39%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,39
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
Europski konzervativci i reformisti 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
EE
0,13%
0,13%
0,39%
0,13%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,79%
Raspodjela državnih stranaka Estonija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 0,39%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,26
0,13
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
EL
0,92%
1,05%
0,13%
0,13%
0,00%
0,39%
0,26%
0,00%
2,88%
Raspodjela državnih stranaka Grčka u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 0,92%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,92
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 1,05%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,92
0,13
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 0,39%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,26
0,13
Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 0,26%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
0,13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
ES
3,27%
3,01%
0,26%
0,26%
0,00%
0,13%
0,00%
0,13%
7,07%
Raspodjela državnih stranaka Španjolska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 3,27%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3,01
0,13
0,13
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 3,01%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2,75
0,26
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 0,26%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
0,13
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 0,26%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
0,13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
FI
0,52%
0,26%
0,52%
0,26%
0,00%
0,00%
0,13%
0,00%
1,70%
Raspodjela državnih stranaka Finska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 0,52%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,39
0,13
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 0,26%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,26
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 0,52%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,39
0,13
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 0,26%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,26
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FR
3,93%
1,83%
0,79%
1,96%
0,00%
0,65%
0,13%
0,39%
9,69%
Raspodjela državnih stranaka Francuska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 3,93%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3,14
0,39
0,13
0,13
0,13
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 1,83%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,83
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 0,79%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,65
0,13
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1,96%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,70
0,13
0,13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 0,65%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,52
0,13
Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
Nezavisni zastupnici 0,39%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,39
HR
0,65%
0,65%
0,00%
0,00%
0,13%
0,13%
0,00%
0,00%
1,57%
Raspodjela državnih stranaka Hrvatska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 0,65%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,65
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 0,65%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,65
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Europski konzervativci i reformisti 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
HU
1,83%
0,52%
0,00%
0,00%
0,13%
0,00%
0,00%
0,39%
2,88%
Raspodjela državnih stranaka Mađarska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 1,83%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,83
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 0,52%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,52
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Europski konzervativci i reformisti 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 0,39%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,39
IE
0,52%
0,26%
0,52%
0,00%
0,00%
0,13%
0,00%
0,13%
1,57%
Raspodjela državnih stranaka Irska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 0,52%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,52
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 0,26%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,26
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 0,52%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,39
0,13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
IT
4,45%
3,01%
0,52%
0,00%
0,26%
0,00%
1,05%
0,26%
9,55%
Raspodjela državnih stranaka Italija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 4,45%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,96
0,92
0,65
0,26
0,26
0,13
0,13
0,13
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 3,01%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3,01
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 0,52%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,26
0,13
0,13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Europski konzervativci i reformisti 0,26%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
0,13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 1,05%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,79
0,13
0,13
Nezavisni zastupnici 0,26%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
0,13
LT
0,52%
0,39%
0,26%
0,00%
0,13%
0,00%
0,26%
0,00%
1,57%
Raspodjela državnih stranaka Litva u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 0,52%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,52
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 0,39%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,39
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 0,26%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
0,13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Europski konzervativci i reformisti 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 0,26%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,26
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
LU
0,39%
0,13%
0,13%
0,13%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,79%
Raspodjela državnih stranaka Luksemburg u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 0,39%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,39
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
LV
0,52%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,00%
0,00%
1,18%
Raspodjela državnih stranaka Latvija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 0,52%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,52
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
Europski konzervativci i reformisti 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
MT
0,26%
0,52%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,79%
Raspodjela državnih stranaka Malta u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 0,26%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,26
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 0,52%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,52
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
NL
0,65%
0,39%
0,79%
0,39%
0,13%
0,26%
0,13%
0,65%
3,40%
Raspodjela državnih stranaka Nizozemska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 0,65%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,65
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 0,39%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,39
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 0,79%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,39
0,39
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 0,39%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,39
Europski konzervativci i reformisti 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 0,26%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
0,13
Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
Nezavisni zastupnici 0,65%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,39
0,13
0,13
PL
3,66%
0,92%
0,00%
0,00%
1,57%
0,00%
0,52%
0,00%
6,68%
Raspodjela državnih stranaka Poljska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 3,66%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3,14
0,52
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 0,92%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,65
0,13
0,13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Europski konzervativci i reformisti 1,57%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,92
0,52
0,13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 0,52%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,52
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PT
1,31%
0,92%
0,00%
0,13%
0,00%
0,52%
0,00%
0,00%
2,88%
Raspodjela državnih stranaka Portugal u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 1,31%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,05
0,26
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 0,92%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,92
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 0,52%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,26
0,26
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
RO
1,83%
1,44%
0,65%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,39%
4,32%
Raspodjela državnih stranaka Rumunjska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 1,83%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,18
0,26
0,13
0,13
0,13
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 1,44%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,31
0,13
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 0,65%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,65
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 0,39%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,26
0,13
SE
0,65%
0,79%
0,52%
0,52%
0,00%
0,13%
0,00%
0,00%
2,62%
Raspodjela državnih stranaka Švedska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 0,65%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,52
0,13
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 0,79%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,79
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 0,52%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,39
0,13
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 0,52%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,26
0,26
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SI
0,52%
0,26%
0,26%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,05%
Raspodjela državnih stranaka Slovenija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 0,52%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,39
0,13
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 0,26%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,26
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 0,26%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
0,13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SK
0,79%
0,65%
0,13%
0,00%
0,00%
0,00%
0,13%
0,00%
1,70%
Raspodjela državnih stranaka Slovačka u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 0,79%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,26
0,26
0,26
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 0,65%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,65
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
UK
0,00%
1,70%
1,57%
0,65%
3,53%
0,13%
1,05%
0,92%
9,55%
Raspodjela državnih stranaka Ujedinjena Kraljevina u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 1,70%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,70
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 1,57%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,57
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 0,65%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,26
0,26
0,13
Europski konzervativci i reformisti 3,53%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3,27
0,13
0,13
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 0,13%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,13
Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 1,05%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1,05
Nezavisni zastupnici 0,92%
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
0,26
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon