Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika: 2014-2019 Parlament na odlasku

Raspodjela prema državnim strankama i klubovima zastupnika Europskog parlamenta
Država Ukupno mandata
AT
5
5
0
1
0
3
0
4
0
18
Raspodjela državnih stranaka Austrija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europe nacija i sloboda 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
BE
4
4
4
6
0
2
0
1
0
21
Raspodjela državnih stranaka Belgija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
1
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
1
Europski konzervativci i reformisti 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europe nacija i sloboda 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
BG
7
4
2
4
0
0
0
0
0
17
Raspodjela državnih stranaka Bugarska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
6
1
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
1
Europski konzervativci i reformisti 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
CY
1
2
1
0
2
0
0
0
0
6
Raspodjela državnih stranaka Cipar u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
Europski konzervativci i reformisti 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
CZ
7
4
2
4
3
0
1
0
0
21
Raspodjela državnih stranaka Češka u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
3
1
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Europski konzervativci i reformisti 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
2
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
DE
34
27
6
4
8
13
1
1
2
96
Raspodjela državnih stranaka Njemačka u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 34
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
29
5
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 27
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
27
Europski konzervativci i reformisti 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
1
1
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
7
1
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
11
1
1
Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Europe nacija i sloboda 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Nezavisni zastupnici 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
DK
1
3
3
3
1
1
0
0
1
13
Raspodjela državnih stranaka Danska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Europski konzervativci i reformisti 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
EE
1
1
0
3
0
1
0
0
0
6
Raspodjela državnih stranaka Estonija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
EL
5
4
1
0
6
0
0
0
5
21
Raspodjela državnih stranaka Grčka u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
2
Europski konzervativci i reformisti 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
1
1
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
2
1
ES
17
14
0
8
10
5
0
0
0
54
Raspodjela državnih stranaka Španjolska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 17
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
16
1
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 14
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
13
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
1
1
1
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 10
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
2
1
1
1
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
1
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FI
3
2
2
4
1
1
0
0
0
13
Raspodjela državnih stranaka Finska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Europski konzervativci i reformisti 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
FR
20
12
0
7
5
6
6
15
3
74
Raspodjela državnih stranaka Francuska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 20
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
16
3
1
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 12
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
9
2
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
1
1
1
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
1
1
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
6
Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
2
1
1
Klub zastupnika Europe nacija i sloboda 15
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
14
1
Nezavisni zastupnici 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
HR
5
2
1
2
0
1
0
0
0
11
Raspodjela državnih stranaka Hrvatska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
1
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Europski konzervativci i reformisti 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
HU
12
4
0
0
0
2
0
0
3
21
Raspodjela državnih stranaka Mađarska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 12
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
11
1
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
IE
4
1
1
1
4
0
0
0
0
11
Raspodjela državnih stranaka Irska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Europski konzervativci i reformisti 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
IT
12
31
5
1
3
1
14
6
0
73
Raspodjela državnih stranaka Italija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 12
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
9
1
1
1
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 31
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
26
3
1
1
Europski konzervativci i reformisti 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
2
1
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 14
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
11
3
Klub zastupnika Europe nacija i sloboda 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
LT
3
2
1
3
0
1
1
0
0
11
Raspodjela državnih stranaka Litva u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Europski konzervativci i reformisti 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
LU
3
1
0
1
0
1
0
0
0
6
Raspodjela državnih stranaka Luksemburg u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
LV
4
1
1
1
0
1
0
0
0
8
Raspodjela državnih stranaka Latvija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Europski konzervativci i reformisti 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
MT
3
3
0
0
0
0
0
0
0
6
Raspodjela državnih stranaka Malta u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
NL
5
3
2
7
3
2
0
4
0
26
Raspodjela državnih stranaka Nizozemska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
Europski konzervativci i reformisti 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 7
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
3
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europe nacija i sloboda 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
PL
22
5
19
0
0
0
1
2
2
51
Raspodjela državnih stranaka Poljska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 22
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
18
4
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
1
1
Europski konzervativci i reformisti 19
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
14
3
1
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Europe nacija i sloboda 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Nezavisni zastupnici 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
PT
8
8
0
1
4
0
0
0
0
21
Raspodjela državnih stranaka Portugal u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
6
1
1
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
8
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
RO
13
13
2
3
0
0
0
0
1
32
Raspodjela državnih stranaka Rumunjska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
8
2
2
1
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 13
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
10
1
1
1
Europski konzervativci i reformisti 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Nezavisni zastupnici 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
SE
4
6
2
3
1
4
0
0
0
20
Raspodjela državnih stranaka Švedska u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
1
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
5
1
Europski konzervativci i reformisti 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SI
5
1
0
1
0
1
0
0
0
8
Raspodjela državnih stranaka Slovenija u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 5
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
1
1
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
SK
6
4
3
0
0
0
0
0
0
13
Raspodjela državnih stranaka Slovačka u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
1
1
1
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 4
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
4
Europski konzervativci i reformisti 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
UK
2
18
19
1
1
6
18
3
3
71
Raspodjela državnih stranaka Ujedinjena Kraljevina u klubove zastupnika Europskog parlamenta
Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 2
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 18
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
18
Europski konzervativci i reformisti 19
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
18
1
Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 1
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 6
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
3
2
1
Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 18
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
12
5
1
Klub zastupnika Europe nacija i sloboda 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
2
1
Nezavisni zastupnici 3
Državne stranke koje su članice ovog kluba zastupnika
1
1
1
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon