Ravnoteža među spolovima zastupnika po državi: 1999 Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika po državi
Žene Muškarci
Europska unija 30% 70%
Belgija 28% 72%
Danska 38% 62%
Njemačka 37% 63%
Irska 33% 67%
Francuska 40% 60%
Italija 11% 89%
Luksemburg 33% 67%
Nizozemska 35% 65%
Ujedinjena Kraljevina 24% 76%
Grčka 16% 84%
Španjolska 35% 65%
Portugal 20% 80%
Švedska 41% 59%
Austrija 38% 62%
Finska 44% 56%
8. 7. 2019. - 12:11
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini
Europska unija
Godina Žene Muškarci
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon