Ravnoteža među spolovima zastupnika po državi: 2009 Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika po državi
Žene Muškarci
Europska unija 35% 65%
Belgija 36% 64%
Danska 46% 54%
Njemačka 37% 63%
Irska 15% 85%
Francuska 44% 56%
Italija 21% 79%
Luksemburg 17% 83%
Nizozemska 48% 52%
Ujedinjena Kraljevina 33% 67%
Grčka 32% 68%
Španjolska 36% 64%
Portugal 36% 64%
Švedska 56% 44%
Austrija 41% 59%
Finska 62% 38%
Češka 18% 82%
Estonija 50% 50%
Cipar 33% 67%
Litva 25% 75%
Latvija 38% 62%
Mađarska 36% 64%
Malta 0% 100%
Poljska 22% 78%
Slovenija 29% 71%
Slovačka 38% 62%
Bugarska 41% 59%
Rumunjska 36% 64%
Hrvatska 33% 67%
8. 7. 2019. - 12:11
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini
Europska unija
Godina Žene Muškarci
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon