Ravnoteža među spolovima zastupnika po državi: 2014 Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika po državi
Žene Muškarci
Europska unija 37% 63%
Belgija 29% 71%
Danska 38% 62%
Njemačka 36% 64%
Irska 55% 45%
Francuska 42% 58%
Italija 40% 60%
Luksemburg 33% 67%
Nizozemska 42% 58%
Ujedinjena Kraljevina 41% 59%
Grčka 24% 76%
Španjolska 41% 59%
Portugal 38% 62%
Švedska 55% 45%
Austrija 44% 56%
Finska 54% 46%
Češka 38% 62%
Estonija 50% 50%
Cipar 17% 83%
Litva 9% 91%
Latvija 37% 63%
Mađarska 19% 81%
Malta 67% 33%
Poljska 24% 76%
Slovenija 37% 63%
Slovačka 31% 69%
Bugarska 29% 71%
Rumunjska 31% 69%
Hrvatska 45% 55%
8. 7. 2019. - 12:11
Sva vremena prikazana su u zoni GMT+2

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini Konstituirajuća sjednica

Ravnoteža među spolovima zastupnika po godini
Europska unija
Godina Žene Muškarci
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
2019 41% 59%
Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon