Europski parlament: 1994. – 1999. Parlament na odlasku

Raspodjela klubova zastupnika u Europskom parlamentu
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata % mandata
PSE - Klub zastupnika Stranke europskih socijalista 214 34,19%
PPE - Klub zastupnika Europske pučke stranke (Kršćansko-demokratski klub zastupnika) 201 32,11%
ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 42 6,71%
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 34 5,43%
UPE - Klub zastupnika Unija za Europu 34 5,00%
V - Klub zastupnika zelenih u Europskom parlamentu 27 4,31%
ARE - Klub zastupnika Europskog radikalnog saveza 21 3,35%
I-EDN - Klub nezavisnih zastupnika za Europu naroda 15 2,00%
NI - Nezavisni zastupnici 38 6,07%

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon