Europski parlament: 1999. – 2004. Parlament na odlasku

Raspodjela klubova zastupnika u Europskom parlamentu
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata % mandata
EPP-ED - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) i Europskih demokrata 295 37,44%
PSE - Klub socijalista u Europskom parlamentu 232 29,44%
ELDR - Klub zastupnika Europske liberalne, demokratske i reformne stranke 67 8,50%
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 55 6,98%
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 47 5,96%
UEN - Klub zastupnika Unija za Europu naroda 30 3,81%
EDD - Klub zastupnika Europe demokracija i raznolikosti 18 2,28%
NI - Nezavisni zastupnici 44 5,58%

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon