Europski parlament: 2009. – 2014. Parlament na odlasku

Raspodjela klubova zastupnika u Europskom parlamentu
Klubovi zastupnika u Europskom parlamentu Broj mandata % mandata
EPP - Klub zastupnika Europske pučke stranke (kršćanski demokrati) 273 35,73%
S&D - Klub zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu 195 25,52%
ALDE - Klub zastupnika Saveza liberala i demokrata za Europu 83 10,86%
Verts/ALE - Klub zastupnika Zelenih/Europskog slobodnog saveza 57 7,46%
ECR - Europski konzervativci i reformisti 57 7,46%
GUE/NGL - Konfederalni klub zastupnika Ujedinjene europske ljevice i Nordijske zelene ljevice 35 4,58%
EFD - Klub zastupnika Europe slobode i demokracije 31 4,06%
NI - Nezavisni zastupnici 33 4,32%

Od 2009. u skladu s Poslovnikom Europskog parlamenta klub zastupnika mora se sastojati od najmanje 25 zastupnika izabranih u najmanje sedam država članica.

Preuzmi i podijeli
Preuzmi ovaj grafikon