Rezultatai pagal nacionalinę partiją: 2009–2014 m. Lietuva - Galutiniai rezultatai

Balsų už nacionalines partijas procentinė dalis
Nacionalinės partijos Balsų procentinė dalis
TS-LKD - Tevynes sajunga - Lietuvos krikšcionys demokratai 26,86%
LSDP - Lietuvos socialdemokratu partija 18,61%
TT - Partija Tvarka ir teisingumas 12,22%
DP - Darbo partija 8,79%
LLRA - Lietuvos lenku rinkimu akcija 8,42%
LRLS - Lietuvos Respublikos liberalu sajudis 7,36%
Kitos partijos - Kitos partijos 17,74%

Vietos pagal politines frakcijas: 2009–2014 m. Lietuva - Steigiamoji sesija

Vietos pagal politines frakcijas
Politinės grupės Europos Parlamente Vietų skaičius
S&D 3
ALDE 2
ELP 4
EKR 1
EFD 2

Politinės grupės Europos Parlamente

  • ELP - Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) grupė
  • S&D - Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija
  • ALDE - Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija
  • Verts/ALE - Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas
  • EKR - Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija
  • GUE/NGL - Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji
  • EFD - Frakcija „Laisvės ir demokratijos Europa“
  • NI - Nepriklausomi nariai

Vadovaujantis Parlamento darbo tvarkos taisyklėmis, nuo 2009 m. frakciją sudaro mažiausiai 25 Parlamento nariai, išrinkti bent septyniose valstybėse narėse.

Vietų pasiskirstymas pagal nacionalines partijas ir politines frakcijas: 2009–2014 m. Lietuva - Steigiamoji sesija

Nacionalinių vietų sudarymas Europos Parlamente, paskirstyta į politines frakcijas ir nacionalines partijas.
Politinės grupės Europos Parlamente Vietų skaičius
ELP - Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) grupė 4
Nacionalinės partijos, esančios šios politinės frakcijos narėmis
TS-LKD Tevynes sajunga - Lietuvos krikšcionys demokratai 4
S&D - Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija 3
Nacionalinės partijos, esančios šios politinės frakcijos narėmis
LSDP Lietuvos socialdemokratu partija 3
ALDE - Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija 2
Nacionalinės partijos, esančios šios politinės frakcijos narėmis
DP Darbo partija 1
LRLS Lietuvos Respublikos liberalu sajudis 1
EFD - Frakcija „Laisvės ir demokratijos Europa“ 2
Nacionalinės partijos, esančios šios politinės frakcijos narėmis
TT Partija Tvarka ir teisingumas 2
EKR - Europos konservatorių ir reformuotojų frakcija 1
Nacionalinės partijos, esančios šios politinės frakcijos narėmis
LLRA Lietuvos lenku rinkimu akcija 1

Vadovaujantis Parlamento darbo tvarkos taisyklėmis, nuo 2009 m. frakciją sudaro mažiausiai 25 Parlamento nariai, išrinkti bent septyniose valstybėse narėse.

2019-07-02 - 16:25
Visi laikai pateikiami GMT+2

EP narių lyčių pusiausvyra pagal metus Lietuva - Steigiamoji sesija

EP narių nacionalinė ir Europos lyčių pusiausvyra pagal metus
Lietuva Europos Sąjunga
Metai Moterys Vyrai Moterys Vyrai
2004 38% 62% 31% 69%
2009 25% 75% 35% 65%
2014 9% 91% 37% 63%
2019 27% 73% 41% 59%
2019-09-25 - 18:12
Visi laikai pateikiami GMT+2

Dalyvavimas rinkimuose pagal metus Lietuva - Galutiniai rezultatai

Nacionalinis ir Europos dalyvavimas rinkimuose pagal metus (proc.)
Metai Lietuva Europos Sąjunga
2004 48,38% 45,47%
2009 20,98% 42,97%
2014 47,35% 42,61%
2019 53,48% 50,66%
Atsisiųsti ir dalytis
Atsisiųsti grafiką