Vietas politisko grupu dalījumā: 1994.-1999. Apvienotā Karaliste - Aizejošais parlaments

Vietas politisko grupu dalījumā
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits
GUE/NGL 1
PSE 61
V 1
ELDR 3
ARE 2
PPE 17
I-EDN 1
NI 1

Politiskās grupas Eiropas Parlamentā

  • PSE - Eiropas Sociālistu partijas grupa
  • PPE - Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa)
  • ELDR - Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa
  • GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
  • UPE - Apvienibas Eiropai grupa
  • V - Zalie Eiropas Parlamenta
  • ARE - Eiropas Radikalu alianses grupa
  • I-EDN - Neatkarigo grupa Naciju Eiropai
  • NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Dalījums pēc dalībvalstu partijām un politiskajām grupām: 1994.-1999. Apvienotā Karaliste - Aizejošais parlaments

No dalībvalstīm ievēlēto deputātu vietu sadalījums Eiropas Parlamentā atbilstoši Eiropas politiskajām grupām un valstu partijām
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits
PSE - Eiropas Sociālistu partijas grupa 61
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Lab. Labour Party 59
GP Green Party 1
SDLP Social Democratic and Labour Party  1
PPE - Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 17
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
CONS. Conservative Party  17
ELDR - Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
CONS. Conservative Party  1
LD Liberal Democrats  2
ARE - Eiropas Radikalu alianses grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
SNP Scottish National Party  2
GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Lab. Labour Party 1
V - Zalie Eiropas Parlamenta 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Lab. Labour Party 1
I-EDN - Neatkarigo grupa Naciju Eiropai 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
UUP Ulster Unionist 1
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
DUP Democratic Unionist Party  1

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku