Vietas politisko grupu dalījumā: 1994.-1999. Austrija - Aizejošais parlaments

Vietas politisko grupu dalījumā
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits
PSE 6
V 1
ELDR 1
PPE 7
NI 6

Politiskās grupas Eiropas Parlamentā

  • PSE - Eiropas Sociālistu partijas grupa
  • PPE - Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa)
  • ELDR - Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa
  • GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
  • UPE - Apvienibas Eiropai grupa
  • V - Zalie Eiropas Parlamenta
  • ARE - Eiropas Radikalu alianses grupa
  • I-EDN - Neatkarigo grupa Naciju Eiropai
  • NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Dalījums pēc dalībvalstu partijām un politiskajām grupām: 1994.-1999. Austrija - Aizejošais parlaments

No dalībvalstīm ievēlēto deputātu vietu sadalījums Eiropas Parlamentā atbilstoši Eiropas politiskajām grupām un valstu partijām
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits
PPE - Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
ÖVP Österreichische Volkspartei 7
PSE - Eiropas Sociālistu partijas grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreichs 6
ELDR - Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
LIF Liberals Forum 1
V - Zalie Eiropas Parlamenta 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Grüne Die Grünen - Dei Grüne Alternative 1
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs 6

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku