Vietas politisko grupu dalījumā: 1989.-1994. Beļģija - Nīderlandiešu valodā runājošo vēlēšanu kolēģija - Konstitutīvā sesija

Vietas politisko grupu dalījumā
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits
S 3
V 1
ARC 1
PPE 5
LDR 2
DR 1

Politiskās grupas Eiropas Parlamentā

 • S - Socialistu grupa
 • PPE - Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa)
 • LDR - Liberalu un demokratisko reformistu grupa
 • ED - Eiropas demokratu grupa
 • V - Zalie Eiropas Parlamenta
 • GUE - Eiropas Kreiso apvienibas grupa
 • RDE - Eiropas Demokratu alianses grupa
 • DR - Eiropas Tiesibu tehniska grupa
 • CG - Kreiso apvieniba
 • ARC - Varaviksnes grupa Eiropas Parlamenta
 • NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Dalījums pēc dalībvalstu partijām un politiskajām grupām: 1989.-1994. Beļģija - Nīderlandiešu valodā runājošo vēlēšanu kolēģija - Konstitutīvā sesija

No dalībvalstīm ievēlēto deputātu vietu sadalījums Eiropas Parlamentā atbilstoši Eiropas politiskajām grupām un valstu partijām
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits
PPE - Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 5
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
CVP Christelijke Volkspartij 5
S - Socialistu grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
SP Socialistische Partij 3
LDR - Liberalu un demokratisko reformistu grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
PVV Partij voor Vrijheid en Vooruitgang 2
V - Zalie Eiropas Parlamenta 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Agalev Anders Gaan Leven 1
DR - Eiropas Tiesibu tehniska grupa 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
VI. Block Vlaams Blok 1
ARC - Varaviksnes grupa Eiropas Parlamenta 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
VU Volksunie 1

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku