Vietas politisko grupu dalījumā: 1984.-1989. Dānija - Aizejošais parlaments

Vietas politisko grupu dalījumā
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits
COM 2
S 3
ARC 4
L 2
PPE 1
ED 4

Politiskās grupas Eiropas Parlamentā

  • S - Socialistu grupa
  • PPE - Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa)
  • ED - Eiropas demokratu grupa
  • COM - Komunistu un sabiedroto grupa
  • L - Liberalu un demokratu grupa
  • RDE - Eiropas Demokratu alianses grupa
  • ARC - Varaviksnes grupa: Zalo alternativo Eiropas grupu, Agelev-Ecolo, Danijas Tautas kustibas pret lidzdalibu Eiropas Kopiena federacija
  • DR - Eiropas tiesibu grupa
  • NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Dalījums pēc dalībvalstu partijām un politiskajām grupām: 1984.-1989. Dānija - Aizejošais parlaments

No dalībvalstīm ievēlēto deputātu vietu sadalījums Eiropas Parlamentā atbilstoši Eiropas politiskajām grupām un valstu partijām
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits
ED - Eiropas demokratu grupa 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
KF Konservative Folkeparti 4
ARC - Varaviksnes grupa: Zalo alternativo Eiropas grupu, Agelev-Ecolo, Danijas Tautas kustibas pret lidzdalibu Eiropas Kopiena federacija 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
FolkB Folkebevægelsen mod EU 4
S - Socialistu grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
S Socialdemokratiet 3
COM - Komunistu un sabiedroto grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
SF Socialistisk Folkeparti 2
L - Liberalu un demokratu grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
V Venstre 2
PPE - Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
CD Centrum-Demokraterne 1

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku