Vietas politisko grupu dalījumā: 2004.-2009. Lietuva - Aizejošais parlaments

Vietas politisko grupu dalījumā
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits
PSE 2
ALDE 7
ETP-ED 2
UEN 2

Politiskās grupas Eiropas Parlamentā

  • ETP-ED - Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa
  • PSE - Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā
  • ALDE - Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa
  • UEN - Nāciju Eiropas grupa
  • Verts/ALE - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
  • GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
  • IND/DEM - Neatkarības/Demokrātijas grupa
  • NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Dalījums pēc dalībvalstu partijām un politiskajām grupām: 2004.-2009. Lietuva - Aizejošais parlaments

No dalībvalstīm ievēlēto deputātu vietu sadalījums Eiropas Parlamentā atbilstoši Eiropas politiskajām grupām un valstu partijām
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits
ALDE - Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
DP Darbo partija 4
Ind Nepriklausomi 2
LRLS Lietuvos Respublikos liberalu sajudis 1
ETP-ED - Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
TS-LKD Tevynes sajunga - Lietuvos krikšcionys demokratai 2
PSE - Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
LSDP Lietuvos socialdemokratu partija 2
UEN - Nāciju Eiropas grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Ind Nepriklausomi 1
LVLS Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga 1

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku