Vietas politisko grupu dalījumā: 2004.-2009. Polija - Aizejošais parlaments

Vietas politisko grupu dalījumā
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits
PSE 9
ALDE 6
ETP-ED 15
IND/DEM 3
UEN 20
NI 1

Politiskās grupas Eiropas Parlamentā

  • ETP-ED - Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa
  • PSE - Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā
  • ALDE - Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa
  • UEN - Nāciju Eiropas grupa
  • Verts/ALE - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
  • GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
  • IND/DEM - Neatkarības/Demokrātijas grupa
  • NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Dalījums pēc dalībvalstu partijām un politiskajām grupām: 2004.-2009. Polija - Aizejošais parlaments

No dalībvalstīm ievēlēto deputātu vietu sadalījums Eiropas Parlamentā atbilstoši Eiropas politiskajām grupām un valstu partijām
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits
UEN - Nāciju Eiropas grupa 20
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Ind Independent 1
PiS Prawo i Sprawiedliwość 8
NP Naprzód Polsko 5
Piast Piast 4
SO Samoobrona 2
ETP-ED - Eiropas Tautas Partijas (Kristīgo demokrātu) un Eiropas Demokrātu grupa 15
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
PO Platforma Obywatelska 13
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe 1
Ind Independent 1
PSE - Sociāldemokrātu grupa Eiropas Parlamentā 9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Ind Independent 2
SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej 4
SdPL Socjaldemokracja Polska 2
UP Unia Pracy 1
ALDE - Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa 6
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Ind Independent 2
PD Partia Demokratyczna 4
IND/DEM - Neatkarības/Demokrātijas grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Ind Independent 2
LPR Liga Polskich Rodzin 1
NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti 1
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
LPR Liga Polskich Rodzin 1

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku