Vietas politisko grupu dalījumā: 2009.-2014. Polija - Aizejošais parlaments

Vietas politisko grupu dalījumā
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits
S&D 7
ETP 28
EKR 12
EFD 4

Politiskās grupas Eiropas Parlamentā

  • ETP - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa
  • S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa
  • ALDE - Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības grupa
  • Verts/ALE - Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības grupa
  • EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa
  • GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
  • EFD - Grupa „Brīvības un demokrātijas Eiropa”
  • NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Dalījums pēc dalībvalstu partijām un politiskajām grupām: 2009.-2014. Polija - Aizejošais parlaments

No dalībvalstīm ievēlēto deputātu vietu sadalījums Eiropas Parlamentā atbilstoši Eiropas politiskajām grupām un valstu partijām
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits
ETP - Eiropas Tautas partijas (Kristīgie demokrāti) grupa 28
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
PO Platforma Obywatelska 24
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe 4
EKR - Eiropas Konservatīvo un reformistu grupa 12
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
Ind. Independent 1
PiS Prawo i Sprawiedliwość 7
PRJG Polska Razem Jarosława Gowina 4
S&D - Eiropas Parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa 7
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej 5
UP Unia Pracy 1
Ind. Independent 1
EFD - Grupa „Brīvības un demokrātijas Eiropa” 4
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
SP Solidarna Polska 4

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku