Vietas politisko grupu dalījumā: 1994.-1999. Spānija - Aizejošais parlaments

Vietas politisko grupu dalījumā
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits
GUE/NGL 9
PSE 21
ELDR 2
ARE 3
PPE 29

Politiskās grupas Eiropas Parlamentā

  • PSE - Eiropas Sociālistu partijas grupa
  • PPE - Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa)
  • ELDR - Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa
  • GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa
  • UPE - Apvienibas Eiropai grupa
  • V - Zalie Eiropas Parlamenta
  • ARE - Eiropas Radikalu alianses grupa
  • I-EDN - Neatkarigo grupa Naciju Eiropai
  • NI - Pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Dalījums pēc dalībvalstu partijām un politiskajām grupām: 1994.-1999. Spānija - Aizejošais parlaments

No dalībvalstīm ievēlēto deputātu vietu sadalījums Eiropas Parlamentā atbilstoši Eiropas politiskajām grupām un valstu partijām
Politiskās grupas Eiropas Parlamentā Vietu skaits
PPE - Eiropas Tautas Partijas grupa (Kristigo demokratu grupa) 29
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
PP Partido Popular 28
UDC Uniò Democràtica Catalunya 1
PSE - Eiropas Sociālistu partijas grupa 21
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
PSOE Partido Socialista Obrero Español 19
PSC Partit dels Socialistes de Catalunya 2
GUE/NGL - Eiropas Apvienotā kreiso un Ziemeļvalstu Zaļo kreiso spēku konfederālā grupa 9
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
IU Izquierda Unida 5
IU-IPC Iniciativa per Catalunya 4
ARE - Eiropas Radikalu alianses grupa 3
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
PSOE Partido Socialista Obrero Español 1
CN Coalición Nacionalista 2
ELDR - Eiropas Liberāli demokrātiskā reformistu partijas grupa 2
Dalībvalstu partijas, kuras ir šīs politiskās grupas locekles
CDC Convergencia Democràtica Catalunya 2

Kopš 2009. gada saskaņā ar Parlamenta Reglamentu politiskajā grupā ir vismaz 25 deputāti, kas ievēlēti vismaz septiņās dalībvalstīs.

Lejupielādēt un dalīties
Lejupielādēt šo grafiku